• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

Warmtewisselaars

woensdag, 09 september 2009

Large_technotrans

3 dagen
Plaats: Nijkerk, Nederland
Deze cursus wordt ook op 16 en 23 september gegeven

Warmtewisselaars (Industrial Heat Exchangers)
Typen, selectiecriteria, ontwerpberekeningen, onderhoud, inspecties, reiniging

Warmtewisselaars vinden in vele industrietakken hun diverse toepassingen, zoals (petro)chemie, voedingsmiddelen, procesindustrie, water- en energiesector. Rond de keuze van het optimale systeem doen zich zowel bij functioneren als bij onderhoud en keuze voor het type revisie diverse praktijkproblemen voor. De cursus is met name edoeld voor process engineers, project engineers, maintenance engineers en technische diensten in de industrie.

Programma eerste cursusdag:
• Types en toepassingen van warmtewisselaars
- Shell & Tube warmtewisselaars
- Standaard TEMA typen; API 660, ISO 16812
- Materiaal en ontwerp
• Druk en temperatuurgrenzen; drukvallen, warmtewisselend oppervlak;
fouling resistant factors
• Kosten; testprojecten; kiezen van koel- of warmtemedium
• Boilers, condensers, heaters, pasteurs, verdampers, koelers
• Inventariseren van procescondities en opstellen relevante specificaties

Programma tweede cursusdag:

• Hoe te komen tot juiste type warmtewisselaar?
• Onderhoud, inspecties, reinigen, slijtage, revisie, reparatie
- Veel voorkomende vervuiling in warmtewisselaars en oorzaken
• Inspectiemethoden: in-process lektesten (heliummethode, rooktest, ultrasoon, freondetectie),
inspecties (visueel, radiografisch, electromagnetisch, etc.), wervelstroomonderzoek
• Reinigingsmethoden; mechanisch, chemisch, back flush, etc.
• Slijtage, revisie en reparatie
- Oorzaken en vormen van slijtage; erosie, corrosie, vermoeidheidsschade
- Revisie en reparatiemethoden; afproppen, (partieel) retuben, inserts, coaten, relinen.

Programma derde cursusdag:

• Platenwarmtewisselaars
- Uitvoeringsvormen, toepassingsmogelijkheden, voordelen en beperkingen van plaatwarmtewisselaars
• Kontinue ‘on-line’ reiniging van buizenwarmtewisselaars d.m.v. mechanische inrichtingen
- Werkingsprincipes;toepassingsmogelijkheden vansponsballen,borstels, veren en wervelbed
• Het uitvoeren van ontwerpberekeningen
• Excursie naar Bronswerk Heat Transfer, Nijkerk


Dit is een activiteit van Technotrans BV, Institute for Technology Transfer