• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Nieuwe methode OPDIC tegen knelpunten in de bedrijfsorganisatie

vrijdag, 08 juli 2011

Large_a3vgroep--introduceert-nieuwe-methode-opdic

GOUDA – Bij een bedrijf kan de administratieve rompslomp de ondernemer aardig boven het hoofd groeien. Er is behoefte aan een actueler inzicht in de kostenverloop van projecten en processen. De faalkosten zijn te hoog, de administratieve belasting op de sleutelfiguren en de afhankelijkheid van hen neemt toe. Dan moet er dus maar geautomatiseerd worden en moet er een ERP systeem worden aangeschaft; dat is immers het tovermiddel die al de problemen op zal lossen! De ervaring leert echter dat veel ERP projecten geheel of gedeeltelijk mislukken, wat meestal te wijten is aan teveel knelpunten in de werkwijze en onvoldoende voorbereiding.

Adrie Vink, oprichter en algemeen directeur van de A3Vgroep uit Gouda, weet waarover hij praat. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in diverse management- en directiefuncties bij ICT- en klantorder gestuurde productiebedrijven en weet waar de organisatorische en administratieve knelpunten bij bedrijven in de maakindustrie zitten.

Om te voorkomen dat bedrijven bij de invoering van ERP in de val lopen heeft de A3Vgroep de praktische methode OPDIC ontwikkeld. OPDIC staat voor Organisatie, Processen, Discipline, Informatievoorziening en Communicatie. Het is de beproefde methode van de A3Vgroep om een ERP systeem in het bedrijf optimaal te laten functioneren.

Waarom OPDIC?
“Het komt maar al te vaak voor dat er een ERP systeem wordt aangeschaft dat niet, of maar ten dele aan de verwachtingen voldoet. Het bedrijf zadelt zichzelf dan op met een te kostbaar of te complex ERP systeem. Ervaring leert dat hier al heel wat ellende uit is voorgekomen en er bijna geen weg meer terug is”, waarschuwt Adrie Vink. “ Voordat er überhaupt aan automatiseren wordt gedacht, zal de hele organisatie zo optimaal mogelijk moeten functioneren, waarbij het belangrijk is dat de veranderingen in werkwijze door alle medewerkers gedragen wordt. De medewerkers staan daarom in OPDIC centraal. Alleen met voldoende draagkracht kan OPDIC en dus ook het ERP systeem een succes worden”.

Hoe werkt het:
“Het oplossen van administratieve en organisatorische knelpunten is van primair belang voor een soepele implementatie van een ERP systeem. ERP is niet het smeermiddel voor een stroef werkend bedrijf; de praktijk wijst uit dat veel ERP projecten mislukken. Uit eigen ervaring weet ik waar de schoen wringt en daarom heb ik deze praktische methode ook ontwikkeld. Ik voer dan ook zelf de analyse uit,” aldus Adrie Vink. “Indien knelpunten opgelost moeten worden werk ik nauw samen met mensen met een brede praktische ervaring en kennis hoe deze knelpunten om te buigen zijn naar verbeterpunten. Deze ondersteunen en trainen medewerkers bij veranderingstrajecten en verbeteren het teamwork bij de implementatie van het ERP systeem. De belangrijkste succesfactor hierbij is draagvlak te vinden bij het personeel; juist daarop zijn de ondersteuningstrajecten sterk gericht,” vervolgt Adrie Vink

Knelpunten:
“ Ach, het resultaat van de knelpunten in het bedrijf zijn ons wel bekend: te veel indirecte uren, hoge faalkosten, te hoge druk op de sleutelfiguren, onvoldoende draagkracht en motivatie van het personeel. Al met al een enorme kostenpost die de winstmarge van een bedrijf aardig onder druk zet. De resultaten van OPDIC leiden er toe dat er rust en overzicht in het bedrijf ontstaat waarna de voordelen van ERP veel beter gebruikt kunnen worden en echt aan kostenreductie gedaan kan worden”,besluit Adrie Vink zijn betoog.

© A3Vgroep

Bijschrift foto: “ Adrie Vink: alleen een soepel lopende organisatie kan optimaal worden geautomatiseerd met ERP”.

  • Stuur door
  • Afdrukken
  • E-mail de redactie over dit onderwerp
  • Twitter dit bericht