• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Van Beek bv

Rubber koelen met een stikstof gekoelde schroefwarmtewisselaar >>

dinsdag, 09 juni 2009

Large_celcius_cryogeen_schroefwarmtewisselaar

DRUNEN – Voor het Duitse bedrijf Gotic heeft °Celsius een met vloeibare stikstof (-196°C) gekoelde schroefwarmtewisselaar ontwikkeld, waarmee rubberafval wordt getransporteerd en gelijktijdig gekoeld. Deze schroefwarmtewisselaar met cryogene toepassing wordt ingezet bij de recycling van rubber banden.

Cryogeen
Het rubber raakt door de toevoeging van vloeibare stikstof met een temperatuur van 196°C onder de glastransitietemperatuur en wordt hard en bros. Hierna is het geschikt voor vermaling in een stiftenmolen tot fijn poeder (cryogene vermaling). Dit poeder is geschikt voor hergebruik in nieuwe rubber- en kunststofproducten. Cryogeen vermalen betekent dus het vermalen van hard, thermoplastisch materiaal bij cryogene temperaturen. Het rubber wordt door de extreem lage temperatuur zo bros, waarna het zeer fijn kan worden vermalen zonder dat de eigenschappen van het rubber veranderen.

Capaciteit
De schroefwarmtewisselaar transporteert het bevroren rubber naar de maler over een lengte van 2500 mm met een capaciteit van 1.6 m³/uur. Tijdens het transport wordt op 4 punten vloeibare stikstof in het product gespoten. De paddles op de schroef zorgen ervoor dat het rubber en de stikstof goed gemixt worden. De mantel van de transporteur is dubbelwandig en vacuüm getrokken voor isolatie. De schroef is eenvoudig te verwijderen met behulp van een klemconstructie aan de uitloopzijde en daardoor goed te reinigen.

3D animatie
In de 3D animatie wordt op een duidelijke manier de werking van de schroefwarmtewisselaar weergegeven. Vaste stoffen zoals poeders, korrels, pasta’s of brokken kunnen met behulp van een schroefwarmtewisselaar verwarmd, gekoeld, gedroogd, gesmolten, ontdooid of gesteriliseerd worden. In de animatie is het proces van indirecte verwarming te zien. Warme vloeistof stroomt door de schroefassen en dubbelwandige trogwanden. Met de kleur rood wordt het opwarmingsproces van het product weergegeven. Ook is goed te zien dat het gebruik van een thermische schroef een continu proces is, zonder enige stilstand. Tot slot ziet u verschillende uitvoeringen van het schroefblad en paddles waarmee het product gelijktijdig getransporteerd en gemixt kan worden.

Voor het indirect verwarmen kan water (tot 160°C), thermische olie (tot 350°C) of stoom (tot 180°C) worden gebruikt. Als een snelle opwarming nodig is, gebeurt dat door middel van directe verwarming met behulp van stoominjectie. Voor indirecte koeling kan ook koelwater of een water/glycolmengsel gebruikt. Snelle directe koeling gebeurt door gebruik van vloeibare stikstofinjectie (-196°C). De keuze van het thermisch medium is afhankelijk van het beoogde proces, de eindtemperatuur of vochtgehalte dat gerealiseerd moet worden en de vereiste snelheid van terugkoeling. De maximale capaciteit bedraagt circa 20.000 kilogram per uur, uiteraard is dit afhankelijk van de procesvariabelen.

© van Beek