• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

A-B-T bv

Seminar Olie & Gas door A-B-T bv

donderdag, 22 september 2011

Large_a-b-t_seminar2011_olie_en_gas

TILBURG – Op 22 september 2011 is Maidstone 28 te Tilburg het decor van het Olie & Gas seminar. Tijdens deze dag komen flowmetingen aan de orde rondom de olie en gasproductie.

De olie en gasproducerende industrie is er één op zich. Procescondities zijn vaak enigzins gecompliceerd door hoge drukken, corrosieve media, aanwezige vaste delen, etc. Productie op zee betekent een corrosieve omgeving en mede daardoor is bijvoorbeeld materiaalkeuze van groot belang. Ook aan de te gebruiken flowmeters worden eisen gesteld. Daarbij blijken sommige meettechnieken wat meer geschikt dan andere.

De voorlopige agenda is:

9.00-09.30 uur: Ontvangst

9.30-11.00 uur: Presentaties

11.00-11.15 uur: Pauze

11.15-12.30 uur: Presentaties

12.30-13.30 uur: Lunch

13.30-14.45 uur: Workshop,

14.45-15.00 uur: Pauze

15.00-16.00 uur: Gastspreker

16.00 uur: Napraten, borrel

© A-B-T bv


Dit is een activiteit van A-B-T bv