• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Groene Haven Antwerpen partner voor windontwikkeling op Linkeroever

donderdag, 08 september 2011

Large_windmolens

ANTWERPEN – De raden van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever hebben thv Groene Haven Antwerpen gekozen als partner voor de ontwikkeling van het geplande windmolenpark op Linkeroever. Aan deze beslissing ging een onderhandelingsprocedure van 9 maanden vooraf. Het nieuwe windmolenpark heeft de potentie om het grootste on shore park in België te worden en daarmee elektriciteit te leveren voor naar schatting 100.000 gezinnen.

Groene Haven Antwerpen is een combinatie van Electrawinds, het Poldersinvesteringsfonds, Aspiravi en Vleemo. Deze laatste is eveneens de ontwikkelaar van de windmolens op Rechteroever. Groene Haven Antwerpen zal in een latere fase 25 procent aandeel nemen in een SPV die zal instaan voor de feitelijke realisatie van het windmolenpark op Linkeroever. Na de gunning aan Groene Haven Antwerpen start een voorbereidend traject waarin onder meer verdere afspraken zullen gemaakt worden met de havengebruikers op
Linkerscheldeoever. Verwacht wordt dat begin 2013 gestart zal worden met de bouw van de
eerste windmolens.

© Haven van Antwerpen