• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Gate LNG terminal en Rotterdam Energy Port

donderdag, 22 september 2011

Large_gate_terminal

ROTTERDAM – Komende vrijdag wordt de Gate LNG terminal officieel geopend. De terminal is belangrijk onderdeel van ‘Rotterdam Energy Port’.

De Rotterdamse haven vervult al jarenlang een vooraanstaande rol als energiehaven, in overslag, verwerking en opwekking van energie. Bijna de helft van de goederenoverslag in Rotterdam betreft energiestromen: 200 miljoen ton per jaar aan olie, brandstoffen en kolen. Voor Nederland en Noordwest Europa heeft Rotterdam een sleutelpositie voor de dagelijkse energievoorziening.

Dit vertrekpunt gecombineerd met de uitdagingen, verduurzaming plus strategische energiemix, maken van Rotterdam Energy Port een krachtig en spannend groeiconcept. Het bundelt LNG, kolen, biomassa, energieopwekking en CO? afvang en- opslag tot een groeiconcept waar capaciteit, kennis en technologie samenkomen. Rotterdam kan de komende decennia een voortrekkersrol vervullen in de transitie naar een schonere en strategische energiemix.

Voor de volledige tekst en afbeeldingen: zie deeplink onder dit artikel.

© Havenbedrijf Rotterdam