• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

PAO Techniek en Management (PAOTM)

Sproeidrogen

woensdag, 14 oktober 2009

Large_paton

2 dagen
Plaats: Utrecht

Deze cursus focust op typen sproeidrogers, typen verstuivers, de deeltjesgrootte, de hoofd-afmetingen, de procesbeheersing en de samenhang tussen de bedrijfsomstandigheden en de productkwaliteit. De docenten zijn afkomstig zowel uit de chemische industrie als uit de voedingsmiddelenindustrie en hebben een jarenlange ervaring met deze unit operation.

Cursusinhoud
Convectief drogen algemeen
Sproeidrogen
Deeltjesgroottebeheersing
Procesregeling en procesveiligheid
Productkwaliteit
Case study
Productafscheiding
Sproeidrogen van geconcentreerde melk
Sproeidrogen in het laboratorium
Vochtmeting
Sproeidrogen van katalysatoren en andere toepassingen
Recente ontwikkelingen

Bestemd voor
U bent researchmedewerker, procestechnoloog, proces-ingenieur of productiemanager met een academische – of HBO-achtergrond en u bent werkzaam in de voedingsmiddelen-, farmaceutische – of procesindustrie danwel bij een ingenieursbureau.

Resultaat
De cursus biedt een overzicht van de unit operation sproeidrogen. Daaronder valt het vaststellen van de hoofdafmetingen en de energiebehoefte van sproeidrogers en het verband tussen bedrijfsomstandigheden en producteigenschappen. De stof wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt. Na het volgen van de cursus bent u in staat semi-technische proeven te begeleiden en een sproeidroger met randapparatuur te kiezen en te dimensioneren.

Docenten
Ir. C.M. van ’t Land, raadgevend ingenieur (Van ’t Land Processing te Enschede), ex Senior Process Development Engineer bij Akzo Nobel Central Research te Deventer. Ir. Van ’t Land is auteur van het boek Industrial Drying Equipment – Selection and Application (Marcel Dekker, New York, 1991).
S. Brugge, ex-Friesland Foods, Leeuwarden.
Dr. M. Kleine, Büchi Labortechnik, Hendrik Ido Ambacht.

Dagindeling:
dag 1: 9.30-20.00 uur (na het diner); dag 2: 9.30-16.00 uur

Opleidingsprijs:
€ 1.430,- (excl. BTW) De prijs is incl. cursusmateriaal, lunch en diner. De overnachting is niet in de prijs meegenomen.


Dit is een activiteit van PAO Techniek en Management (PAOTM)