• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

D&F Consulting B.V.

Taak Risico Analyse (TRA)

dinsdag, 10 november 2009

Large_denf

1/2 dag
Plaats: Zevenaar

Taak Risico Analyse (TRA)
Door middel van een TRA observeert u menselijke handelingen op een gestructureerde wijze. Het doel van de TRA is het opsporen van veiligheidskritische taken binnen een functie. Een goed uitgevoerde TRA is de basis voor veiligheidsprocedures- en instructies, werkvergunningen en voorlichting. Mits op de juiste wijze toegepast is de TRA het middel om verliezen te verminderen op velerlei gebied (ongevallen, schade, productie- en kwaliteitsverlies).

Voor wie
De training TRA is bestemd voor diegenen die naast beoordelingen van technische installaties in staat willen zijn een Taak Risico Analyse uit te voeren en op basis hiervan structureel verliezen te verminderen. Dit kan zijn een medewerker van de technische dienst, maar ook een veiligheidskundige of arbocoördinator.

Beoogd resultaat
Na het volgen van de training TRA heeft u alle praktische handreikingen geleerd hoe u de TRA optimaal kunt inzetten. Door middel van een stappenplan bent u in staat een TRA uit te voeren van uiteenlopende functies en een plan van aanpak op te stellen voor risicoreductie. U leert het opstellen van een correcte veiligheidsprocedure, – instructie en werkvergunning. Daarnaast leert u het toepassen van de TRA in voorlichting en trainingen.

Werkwijze
De training behandelt naast de praktische uitvoering van de TRA ook de uitwerking van de TRA in veiligheidsprocedures, instructies, werkvergunningen en voorlichting.
Verder wordt aandacht besteed aan de achterliggende wet- en regelgeving en het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf.

In de cursus komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theorie blokken worden afgewisseld met praktijk opdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.

Programma
1.Inleiding
2.Wettelijke Basis
3.Aansprakelijkheid werkgever
4.Principes van Loss Control
5.Veiligheid, cultuur en gedrag
6.Inleiding TRA
7.Stappenplan TRA
8.Opdracht: Uitvoeren TRA
9.Veiligheidsprocedures en -instructies
10.Werkvergunningen
11.Training en voorlichting
12.Borging in de organisatie
13.Opdrachten


Dit is een activiteit van D&F Consulting B.V.