• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Overslag Rotterdamse haven bereikt een nog dieper dal

woensdag, 15 juli 2009

Large_port-of-rotterdam

ROTTERDAM – In de eerste helft van 2009 is in de Rotterdamse haven 185 miljoen ton goederen overgeslagen, 13,4% minder dan in de eerste helft van 2008. De afvoer daalde met 4,6% tot 54 miljoen ton, de aanvoer met 16,6% tot 131 miljoen ton. De overslag van massagoed liep met -12,4% terug tot 128 miljoen ton. Het stukgoed kwam 15,5% lager uit, op 57 miljoen ton. Alleen de overslag van minerale olieproducten wist zich positief te onderscheiden met +17% van 30 tot ruim 35 miljoen ton. Alle andere goederensoorten zaten diep in de min: agribulk (-19%), ertsen en schroot (-61%), kolen (-14%), overig droog massagoed (-28%), ruwe olie (-4%), overig nat massagoed (-20%), roll on/roll off (-14%), overig stukgoed (-27%) en containers (-15%). In aantallen liep de containeroverslag met ruim 15% terug tot 4,6 miljoen TEU (20-voets eenheden).

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “De bodem van het dal lijkt nu wel bereikt. In de tweede jaarhelft verwacht ik een stabilisering van de overslag, waardoor de krimp op jaarbasis op circa 12% uit komt. In 2010 kan Rotterdam dan aanpikken bij de voorspelde bescheiden toename van de wereldhandel en bijdragen aan groeiherstel van de Nederlandse economie. Ondanks de malaise groeit ons marktaandeel overigens duidelijk. Investeren blijkt te lonen. Daarom profiteren we nu van de sterke handelsbewegingen in ruwe olie en olieproducten. Op de Maasvlakte kan de containersector kosten drukken door schaalvergroting en concentratie. Het Havenbedrijf blijft dan ook doorgaan met investeren in het huidige havengebied en Maasvlakte 2”.

Droog massagoed
De totale hoeveelheid droog massagoed nam met 38% af tot 29 mln. ton. De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) daalde door de goede oogst in Europa met één miljoen ton. Dit is 1 mln. ton onder het ‘normale’ niveau, met een gemiddelde Europese oogst. De vraag naar agribulk / voedingsmiddelen is meer oogst- dan conjunctuurgevoelig.

Er werd 2 mln. ton minder (-14% tot 12 mln.) kolen behandeld. In het eerste kwartaal was er nog een behoorlijke markt voor energiekolen. Deze liep vanaf maart terug en men teerde in op voorraden. De overslag van cokeskolen viel snel en diep terug door de verminderde vraag van de staalindustrie. In de tweede jaarhelft verwacht men iets meer vraag naar cokeskolen. De overslag van ertsen en schroot kelderde met 60% tot ruim 8 mln. ton. In Duitsland zijn zes van de vijftien hoogovens gesloten. Het is waarschijnlijk dat de staalproductie daar in de komende maanden iets opgevoerd wordt. Men wil de voorraden aanvullen en ook neemt de vraag uit de Verenigde Staten toe. De overslag van overig droog massagoed (vooral mineralen voor de productie van glas, papier, staal en chemie) liep met 28% sterk terug tot 4 mln. ton. De overslag van mineralen etc. blijft in afwachting van herstel van de industriële productie de komende maanden redelijk stabiel op een laag niveau eindigt het jaar op 8 tot 9 mln. ton.

Nat massagoed
Het totaal aan nat massagoed bleef vrijwel constant (-0,5%) op 99 mln. ton. De aanvoer van ruwe olie nam af met 4% tot 49 mln. ton. Dit is een beter resultaat dan men op grond van de economische ontwikkeling zou verwachten. In de eerste maanden is er echter veel gespeculeerd, inclusief tijdelijke opslag in tankschepen. Hiernaast blijft de vraag naar olieproducten groot en is elders in Europa raffinagecapaciteit gesloten. Deze factoren houden de vraag op een hoog niveau van rond 50 mln. ton. De overslag van minerale olieproducten groeide zeer sterk, met 17%, tot ruim 35 mln. ton. Speculatie speelt een rol, naast structurele factoren zoals het uitwisselen van regionale overschotten en tekorten en het mengen op steeds meer specificaties. Door de grote capaciteit in opslag (tanks) en overslag (steigers, boeien, palen) en diepgang is Rotterdam een ideaal draaipunt voor stookolie, gasolie (diesel), kerosine en benzine. Het overig nat massagoed liep 20% terug tot ruim14 mln. ton. Dit kwam vooral voor rekening van de aanvoer die met 27% terugviel tot bijna 9 miljoen ton. De (basis)chemicaliën, het grootste deel van deze goederencategorie, werden tot een kwart minder behandeld. De overslag van plantaardige oliën leed onder de teruglopende vraag uit Oost-Europa. De aanvoer van biobrandstoffen bleef achter bij de verwachting. Als de olieprijs (verder) stijgt, dan is dit in principe gunstig voor de bijmenging met biobrandstoffen.

Stukgoed
De stukgoedsector kende een slecht eerste halfjaar met een teruggang van 10 mln. ton (-16%) tot 57 mln. ton. Zowel de aan- als afvoer van containers daalde met dubbele cijfers. In gewicht kromp de overslag met 15% tot bijna 47 mln. ton, in aantallen met ruim 15% tot 4,6 mln. TEU (-817.000). De overslag vertoont herstel vanaf februari dankzij de rationalisatie van diensten en concentratie op Rotterdam. Mede hierdoor groeit ook het ‘feederverkeer’, vooral op het Baltisch gebied. In juli/augustus wordt weer een teruggang vande containeroverslag verwacht, gevolgd door een opleving vanwege de feestdagen. Voorts is het waarschijnlijk dat de samenwerking tussen rederijen verder doorzet. Dit biedt nieuwe kansen voor Rotterdam.

Het roll-on / roll-off vervoer leverde 14% in tot bijna 8 mln. ton. De economische teruggang in het Verenigd Koninkrijk, verreweg de belangrijkste roro markt, is bijzonder sterk. Bovendien drukt de daling van het pond de export vanaf het continent. Het vroege uitbreken van de crisis in het VK kan gevolgd worden door een vroeg herstel. In dat geval kan de overslag zich dit jaar nog enigszins herstellen tot bijna 17 mln. ton. Het pessimistische scenario ligt 2 tot 3 mln. ton lager.

De behandeling van overig stukgoed liep sterk terug, met 27% (-1 mln. ton). Vooral de weggevallen vraag naar staal, goed voor ongeveer de helft van de stukgoedoverslag, en metalen tellen zwaar door. De behandeling van fruit is wat minder conjunctuurgevoelig, maar kent een structurele druk door de doorgaande containerisatie. De overslag van papier/pulp loopt terug omdat minder advertenties dunnere kranten en tijdschriften opleveren. Projectlading is aantrekkelijk voor de stuwadoors, maar levert weinig gewicht op voor het overslagcijfer.

© Port of Rotterdam