• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Mesys BV

Hoe lang stellen we de juiste maatregelen uit?

dinsdag, 29 november 2011

Large_afgaspijp

Ik zie in de dagelijkse praktijk vele bedrijven die in deze tijden waarin de economie grote klappen oploopt, aarzelen om te investeren. Het is het begin van een vicieuze cirkel, waardoor toelevering bedrijven het moeilijk krijgen, vervolgens weer minder investeren etc. etc. Heel begrijpelijk vaak maar toch soms ook zeer onverstandig. In mijn vakgebied hebben we vaak te maken met investeringen die op papier alleen geld lijken te kosten. Het gaat dan om emissie reducerende maatregelen dan wel een intern klimaat wat niet voldoet aan de gestelde normen.

Laten we eens met de emissie beginnen. Veel bedrijven dienen te voldoen aan een emissie norm, heeft te maken met de Nederlandse Emissie Richtlijn (N.E.R.) en de daaruit voortvloeiende verplichting die dan weer opgenomen is in uw omgevingsvergunning. Ook loopt men tegen situaties op waarbij vanwege een geuroverlast u klachten krijgt van uw buren dan wel dat die klachten via de overheid u bereiken. Wat dan helaas vaak gebeurt, is dat een bedrijf dat klachten negeert waardoor een proces op gang komt die dan vaak tot aan de hoge raad uitgevochten wordt. In 9 van de 10 gevallen verliest het bedrijf de zaak en moet alsnog investeren in de betreffende milieumaatregelen. Dan is het vaak zo, dat door de ontstane situatie het bedrijf veel zwaardere maatregelen uitvoeren moet als noodzakelijk geweest zou zijn om tot redelijke harmonie met de omgeving te komen. Kosten zijn naast het gevoerde rechtsgeding ook in de te nemen maatregelen aanzienlijk hoger. De resultaten van deze acties zijn dan ook een verstoorde verhouding met de omgeving en een hoger investeringsniveau als gewenst met als enige winst een later tijdstip van investeren. De balans opmakend blijkt dan elke keer weer dat het voor het bedrijf aanzienlijk beter was geweest om de weg van consensus te bewandelen en harmonie met de omgeving te behouden. Mijn advies is dan ook altijd om direct met klagers te gaan praten en te kijken hoe men in alle redelijkheid zaken kan oplossen, aanzienlijk goedkoper en men behoud vrede! Dit blijkt dan ook weer een positief effect op uw medewerkers te hebben die doorgaans ook uit de omgeving komen en die zich vaak schamen als een bedrijf zich zo met zijn omgeving verhoudt.

Bij het interne klimaat komen diezelfde medewerkers weer in beeld. Soms tref ik situaties aan waarvoor je je als werkgever zou moeten schamen. Een stof/geur/temperatuurbelasting in de productie afdeling die niet meer van deze tijd is. Tja, we horen allemaal dagelijks dat het in de komende jaren (is nu al aan de gang) steeds moeilijker wordt om goede medewerkers te krijgen. Een bijdrage hierin is duidelijk een (voor de buitenwereld bekend) goed werkklimaat. Daar horen niet alleen salaris, collega’s en werkatmosfeer in thuis, maar zeker ook het fysieke klimaat. Het is beslist niet prettig als je avonds je neus snuit en dit ineens een kleurtje vertoond die overeen komt met de stoffen die je die dag verwerkt hebt. Dan wel dat je kleren stinken van het zweet omdat de temperatuur en vochtigheid dermate zijn dat werken niet prettig is in die omgeving. Natuurlijk komen daar nog de belastbaarheid / giftigheid van sommige stoffen bij. Dit soort verhalen gaan rond op de sportclubs, hobbyclubs en alle andere verbanden waar mensen elkaar treffen. Voor u het weet staat uw bedrijf negatief bekend en zal het nieuw personeel werven aanzienlijk moeilijker verlopen. Dit nog afgezien van het feit dat de productiviteit aanzienlijk hoger is als mensen in en prettig klimaat werken, en de investering indirect toch terugverdiend wordt.

Al met al is zijn milieu investeringen niet met duidelijk rekenkundige R.O.I. te voorzien, maar brengen ze wel degelijk veel op. Dus stel dit soort investeringen in het belang van uw bedrijf niet te lang uit!

Ing. Cyp Wagenaar

Dhr. Wagenaar is technologisch specialist bij Mesys BV, van oorsprong is hij machinist grote vaart. Daarna ruim 10 jaar in de bulkverwerkende industrie (keramiek, tabak en levensmiddelen) gewerkt. Hij geeft landelijk ontstoffingstechniekcursussen, zit in diverse landelijke cie’s betreffende emissie regelgeving, bestuurslid Vereniging Leveranciers Milieutechnologie.