• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Dosco Sales & Engineering B.V.

Inline dichtheid- en/of vochtmeting met de PelletScan

maandag, 19 december 2011

Large_pelletscan

SOEST – In veel gevallen is een wisselende dichtheid van een product van belang om in een volume en bij volumebelading toch de juiste hoeveelheid massa en de juiste energetische waarde af te zonderen en/of te doseren. Tegelijkertijd is daarbij ook het vochtgehalte van belang. Teveel vocht leidt tot kwaliteitsverlies, te weinig vocht kan op jaarbasis tot een aanzienlijk financieel verlies leiden, zoals bijv. in een veevoeder- of petfoodbedrijf met een jaarproductie van 250.000 ton á € 250,00 per ton = € 62,5 miljoen, waarbij met de optimale beheersing van het vochtpercentage met 0,5% meer of minder vocht een bedrag is gemoeid van € 312.500,- per jaar.

Dosco B.V. te Soest biedt hiervoor de ideale oplossing om de dichtheid en/of het vochtpercentage van een product inline te meten, door het product met max. 5l./min. door de zogenoemde PelletScan te leiden.

Wanneer een product zich in een silo of dagbunker bevindt, wordt het product door de bovenliggende inhoud samengedrukt. Wanneer men direct in of aan deze silo of dagbunker meetapparatuur installeert, meet deze vochtmeetapparatuur de dichtheid van het samengedrukte materiaal waarvan de dichtheid en/of het stortgewicht altijd hoger is als op het moment dat het product wordt afgevuld.

In de praktijk worden meestal handmatig monsters uit deze silo’s of dagbunkers genomen. Dit handmonster is vrij van de druk in de bunker en heeft daardoor automatisch een lagere dichtheid/stortgewicht als het product in de bunker en leidt tot foutieve constateringen. Deze procedure kan met de PelletScan worden verbeterd en geautomatiseerd, waardoor inline en op nauwkeurige wijze de dichtheid en/of het vochtpercentage van een product nauwkeurig kan worden vastgesteld. Deze meetwaarden zijn onmiddellijk beschikbaar voor het bedieningspersoneel en het bovenliggend systeem waarmee het proces verder kan worden geoptimaliseerd en beheerst.

De meting is gebaseerd op het gebruik van microgolven (10mW) welke het vochtpercentage tot op beter dan 0,1% van het meetbereik kunnen vaststellen, terwijl tegelijkertijd op gepatenteerde wijze de bemeten hoeveelheid massa in het vaste volume wordt vastgesteld.

In alle bij Dosco B.V. van toepassing zijnde microgolf vochtmeetapparatuur, wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde dichtheidscompensatie welke er altijd voor zorgt om de ernstige meetfouten te voorkomen die optreden bij variërende dichtheden.

© Dosco Sales & Engineering B.V. / Hollandsch Digital Media