• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TU Delft

Delft Innovation Award TU Delft voor ‘Chemical Separation of 99Mo’ >>

dinsdag, 20 december 2011

Large_9molybdeen-98molybdeen-99mo

DELFT – ‘Chemical Separation of 99Mo from 98 Mo’ is uitgeroepen tot ‘De beste uitvinding van de TU Delft in 2011’. De onderzoekers, prof. dr. Bert Wolterbeek en dr. ir. Peter Bode, ontvingen bij de uitreiking van de prijs op dinsdag 6 december 2011, 20.000 euro om het idee verder marktrijp te maken. Drs. Bob Ursem ontving voor zijn ‘Particulate Matter Reduction System’ de DEMO-award, bedoeld voor het (verder) ontwikkelen van de uitvinding in een prototype, ter waarde van 20.000 euro.

Delft Innovation Award 2011
Volgens de jury was er een duidelijke winnaar. Wolterbeek en zijn team ontwikkelden een bijzondere nieuwe techniek om het radioactieve 99Molybdeen te maken uit (niet-radioactief) 98Molybdeen. 99Mo is een belangrijke stof bij het stellen van medische diagnoses. Deze stof wordt doorgaans gevormd door splijting van hoog verrijkt uranium en wordt slechts op 5 plaatsen in de wereld gemaakt. Door de nieuw ontwikkelde productiemethode kan er veel meer 99Mo beschikbaar komen voor de ziekenhuizen. De onderzoekers zijn al bezig met het opzetten van een bedrijf dat deze kennis naar de markt kan brengen. Volgens de jury heeft het bedrijf veel kans om een succes te worden op de markt en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg.

DEMO-award
Het Particulate Matter Reduction System werd ontwikkeld door Bob Ursem. Hij zag hoe duindoorns in staat zijn om deeltjes in de lucht te liften tegen de zwaartekracht. Op basis van dit natuurlijke principe ontwikkelde hij een systeem dat ultra fijn stof en fijn stof in de lucht een kleine positieve lading geeft, waarmee hij ze kan sturen, gericht kan aantrekken en zo verwijderen. Op dit moment wordt het toegepast langs de A10 autosnelweg en wordt het opvangen van fijnstof uit de uitlaat van wagens voorbereid. Zijn systeem werkt vanaf 10 nanometer en groter en is dus ook in staat om virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht te verwijderen. Daarom raadt de jury hem aan om zich meer te richten op de gezondheidszorg, met name in het zuiveren van de lucht in operatiekamers, waar hij al met zeer veel succes heeft aangetoond de ultra fijn stof te kunnen verwijderen.

Public’s Choice Award 2011
De afgelopen weken kon het publiek stemmen op hun favoriete innovatie. Hun keuze viel op DISDRO van Stijn de Jong, Ravi Bagree en ir. Rolf Hut. De DISDRO meet de hoeveelheid regen die valt door het geluid van de druppels te meten. Gebruikmakend van hele eenvoudig en goedkoop materiaal ‘luistert’ het systeem naar het aantal druppels en de grootte van de druppels. Omdat het systeem zo goedkoop is, wordt het mogelijk om heel veel regenmeters in de stad te plaatsen. Dat is belangrijk om meer informatie te krijgen over de hoeveelheid regen, en de spreiding ervan, in de stad. Op basis van die informatie kan bijvoorbeeld een beter passend rioolsysteem gemaakt worden. Public’s Choice Award 2011 gaf DISDRO toegang tot de finale, waar ze net als de overige 5 finalisten nog een kans kregen de jury te overtuigen.

Aandacht voor innovatie
Wenschappelijke uitvindingen vormen de schakel tussen fundamentele wetenschap en baanbrekende innovaties. Ze zijn van wezenlijk belang voor de TU Delft, maar ook voor de regionale en Nederlandse economie. Het College van Bestuur van de universiteit wil met de Delft Innovation Award 2011 de grootse innovaties van de universiteit zichtbaarheid geven en tegelijkertijd waardering uitspreken richting de betrokken wetenschappers.