• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

NEN Cursussen

Machineveiligheid in kleinere bedrijven vaak nog niet op orde

donderdag, 05 april 2012

Large_machineveiligheid

DELFT – De Inspectie SZW – voorheen de Arbeidsinspectie – concludeert woensdag 15 februari dat kleinere bedrijven na een arbeidsongeval vaak te weinig doen om de veiligheid van het personeel te verbeteren. Ruim vier van de tien gecontroleerde bedrijven bleek nog niet aan de regels voor gezond en veilig werken te voldoen.

Controles werden uitgevoerd bij 438 bedrijven met minder dan 50 werknemers waar één of meerdere ongelukken hadden plaatsgevonden. Een kwart van de overtredingen had te maken met de veiligheid van machines. Ook verzuimen veel bedrijven volgens de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om na het ongeval de risico’s voor het personeel goed in kaart te brengen.

Veel kleine bedrijven zeggen volgens de inspectiedienst te weinig kennis te hebben van de regels, denken dat veiligheidsmaatregelen duur zijn en dat een arbeidsongeval ‘een kwestie is van eenmalige pech’. Met ondernemersorganisaties en vakbonden worden de onderzoeksresultaten besproken. Ook wordt opnieuw gecontroleerd.

Normen en richtlijnen
Op het gebied van machineveiligheid zijn verschillende normen en richtlijnen waaraan fabrikanten, ontwerpers en gebruikers zich dienen te houden. Twee belangrijke richtlijnen zijn:

• De Machinerichtlijn
• De Richtlijn Arbeidsmiddelen.

De Machinerichtlijn omschrijft de minimale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines; deze eisen worden uitgewerkt in normen. De richtlijn is een voorbeeld van een set afspraken die de concurrentiekracht versterken doordat installaties overal in Europa kunnen worden toegepast.

De Richtlijn Arbeidsmiddelen is vooral van toepassing op machines die al in gebruik zijn en omschrijft ook de minimale veiligheidseisen voor het werken met machines. Beide richtlijnen bevorderen dat werknemers veilig kunnen werken en dat risico’s en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk worden beperkt.

Normalisatie voor de industrie
Normalisatie is belangrijk voor de industrie. NEN-EN-ISO 12100 is een norm die wordt toegepast bij het opstellen van een risicobeoordeling van machines en arbeidsmiddelen. Daarnaast bestaat een groot aantal normen dat betrekking heeft op veiligheidsaspecten van specifieke machines. Aandacht voor productspecificaties is er nog steeds, nu veelal rond innovatieve materialen en ontwikkelingen zoals nanotechnologie en bio-based producten. De aandacht is verbreed naar dienstverlening en organisatieontwikkeling. Ook in branches die niet van oudsher gewend zijn om met normen te werken.

Cursussen en bedrijfstrainingen
NEN biedt verschillende cursussen en bedrijfstrainingen aan op het gebied van machineveiligheid. Door de kennis en ervaring van de docenten is NEN in staat om invulling te geven aan veel specifieke opleidingsbehoeften. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een één of meerdaagse bedrijfstraining ‘Machineveiligheid op maat’ of voor een (basis)cursus over de wet- en regelgeving machineveiligheid en over risicobeoordeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze trainingen of cursussen kunt u contact opnemen met NEN Cursussen, telefoon (015) 2 690 188 of e-mail cursussen@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met de afdeling Machinebouw, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail machinebouwmail@nen.nl.

Bron: www.NEN.nl