• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

CBS

Afzetprijzen industrie bijna 3 procent hoger

vrijdag, 01 juni 2012

Large_afzetprijzen_industrie_bijna_3_procent_hoger

DEN-HAAG - De producten van de Nederlandse industrie waren in april 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. In maart namen de afzetprijzen van de industrie toe met 3,9 procent. De prijsstijging in de industrie is het laatste halfjaar geleidelijk kleiner geworden.

In bijna alle branches van de industrie rekenden de fabrikanten hogere prijzen dan in april 2011. Net als in voorgaande maanden was de prijsstijging het grootst in de aardolieverwerkende industrie. In deze branche waren de prijzen ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. De toename was wel kleiner dan die in voorgaande maanden. In de basismetaalindustrie waren de prijzen ruim 3 procent lager dan in april 2011.

De afzetprijzen van de industrie daalden in april met 0,1 procent ten opzichte van maart. In de voorgaande maanden stegen de prijzen ten opzichte van een maand eerder. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Een vat North Sea Brent kostte in april gemiddeld 92 euro. In maart bereikte de prijs met 94 euro nog de hoogste stand in decennia. 

(c) CBS