• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TU Delft

Veelbelovende 'Delftse' waterzuiveringstechnieken gecombineerd

woensdag, 12 september 2012

Large_veelbelovende_delftse_waterzuiveringstechnieken_gecombineerd

DELFT - Dankzij het onderzoek van Mari Winkler kunnen twee succesvolle 'Delftse' technieken voor de zuivering van afvalwater met bacteriën, Nereda en Anammox, nu in principe worden geïntegreerd in één installatie. Winkler promoveerde op woensdag 5 september op dit onderwerp aan de TU Delft.

Korrelslib

Nereda en Anammox zijn beide zogenaamde korrelslib-technologieën voor de zuivering van afvalwater met bacteriën. De beide succesvolle zuiveringsmethoden zijn (mede) aan de TU Delft ontdekt en ontwikkeld. Bij Nereda en Anammox worden compacte korrels gevormd die relatief snel bezinken, wat het zuiveringsproces veel sneller, goedkoper en (energie)efficiënter maakt.  De kern van het Anammox-proces is een groep bacteriën, die in staat zijn om ammonium zonder zuurstof en een organisch koolstof om te zetten in stikstofgas. In 2011 waren er wereldwijd elf Anammox installaties in werking. 
Kern van het Nereda-proces is, net als bij Anammox, een groep micro-organismen die afvalstoffen omzet in onschadelijke stoffen; in dit geval niet alleen ammonium maar ook fosfaat en organische koolstof. De eerste volle schaal Nereda-installatie werd in mei geopend in Epe.

Integratie

Promovenda Mari Winkler heeft het Anammox-proces geschikt weten te maken voor de standaard korrelslib-technologie, die plaatsvindt bij normale watertemperaturen. Daardoor kunnen beide processen, Nereda en Anammox, nu in principe worden geïntegreerd. Probleem was dat het afvalwater voor het Anammox-proces altijd warm moest zijn, omdat de Anammox-bacteriën zich bij lage temperatuur slechts langzaam vermenigvuldigen. Winkler omzeilde dit probleem door in een reactor te kijken naar de competitie tussen enerzijds nitriet oxideerde bacteriën (NOB) en anderzijds ammonium oxiderende bacteriën (Anammox), bij relatief lage temperaturen. De witte korrels die ontstonden, waren gedomineerd door NOB en kwamen na bezinking meer op het boven liggende slibbed terecht. Rode korrels waren gelokaliseerd in het onderste deel van het slibbed en waren gedomineerd door Anammox-bacteriën.
Het bleek mogelijk om surplus-slib selectief uit de bovenliggende laag te verwijderen en Anammox zo een competitief voordeel te geven over NOB’s. Hierdoor kon ook bij lagere temperaturen een stabiel Anammox-proces worden bedreven. 
Eerder dit jaar won Winkler bij de belangrijkste watertechnologiebeurs in Europa (IFAT) de Huber Technology Prize 2012 voor haar werk.

Het promotieonderzoek van Mari Winkler werd gefinancierd door ingenieursbureau DHV en de onderzoeksorganisatie van de Nederlandse waterschappen STOWA.

Bijschrift: Structuurverschillen van een sludge-vlok (A) en een granulaat (B).

© TU Delft