• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

CBS

Productie industrie vrijwel onveranderd

maandag, 12 november 2012

Large_productie_industrie_vrijwel_onveranderd

DEN-HAAG - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2012 bijna even hoog als in september 2011. In augustus kromp de productie met 0,6 procent.

Met 9 procent kromp de productie van de transportmiddelenindustrie het meest. De productie van de elektronische en machine-industrie was bijna 5 procent lager. De basismetaal- en metaalproductenindustrie leverde ruim 3 procent minder productie. Daarentegen was de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofindustrie bijna 4 procent hoger dan in september 2011.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode augustus-september 0,6 procent hoger dan in juni-juli.

De productie van de industrie lag in september iets boven het niveau van voor de uitbraak van de kredietcrisis eind 2008.

© CBS