• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

EasyFairs Belgium

Veiligheid is top of mind bij de bulk solids professional

maandag, 03 december 2012

Large_veiligheid-is-top-of-mind-bij-de-bulk-solids-professional

ANTWERPEN - easyFairs België heeft in oktober 2012 een enquête gehouden bij 441 experts uit de technisch-industriële wereld binnen de Benelux.

Hierbij werd er gepolst naar de actuele technologische uitdagingen binnen op- en overslag, procestechniek en regelgeving van stortgoederen, poeders en granulaten.

Arbeidsveiligheid en preventie in België en Nederland staan met stip op de eerste plaats, gevolgd door thema’s zoals proceseffiëntie, duurzaamheid, onderhoud en kostenbesparingen. Daarnaast werden de investeringsplannen onder de loep gehouden.
 
Om de pijnpunten van de Belgische en Nederlandse industrie te detecteren en nog beter te begrijpen, heeft beursorganisator easyFairs, in samenwerking met het vakblad SolidsProcessing Benelux, naar aanloop van de vakbeurs SOLIDS 2013 de ‘Grote SOLIDS Benelux Enquête’ uitgevoerd. 441 experts binnen bedrijven die actief zijn met de verwerking, transport en opslag van droge stoffen oftewel stortgoed hebben de enquête ingevuld. De enquête geeft duidelijke inzichten in wat deze professionals bezig houdt, welke onderwerpen er leven en wat de investeringsplannen zijn in België en Nederland.
 
De nood aan meer informatie inzake arbeidsveiligheid en preventie werd zowel in België als in Nederland als hoogste prioriteit aangegeven. In België staat het thema duurzaamheid en onderhoud op twee, kort gevolgd door procesefficiëntie. In Nederland ligt de volgorde enigszins anders: hier komt procesefficiëntie op de tweede plaats en als derde stek komt kostenbesparing naar voor.
 
Binnen het kader van arbeidsveiligheid en preventie wordt voornamelijk gedacht aan de veiligheid van de werkprocessen en de juiste installatie-eisen om de veiligheid te verbeteren. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat de Atexreglementering nog steeds hoog op de agenda staat. Maar ook signalisatie en de juiste materialen worden als belangrijk opgenoemd. Procesefficiëntie staat eveneens zeer duidelijk op de radar. De respondenten denken hierbij aan de optimalisatie van de processen en aan de verfijning van de procesapparatuur, zoals doseersystemen, afscheiders, zeven en filters. In die context wordt er dus ook gedacht aan de procesbesturing, de verkorting van omsteltijden en de versnelling van mengprocessen. Interessante stof voor engineeringsdepartementen die in vele gevallen dan weer automatisch de link leggen met energieefficiëntie op vlak van energieterugwinning en alternatieve energiebronnen. De onderwerpen duurzaamheid en onderhoud omvatten o.a. het voorkomen van productiestilstand oftewel het optimaliseren van de uptime, maar ook proactief onderhoud. Tenslotte komen de technische revisie en de life cycle cost eveneens duidelijk naar voor in de aandachtspunten van de respondenten.
 
Daarnaast werd er in de enquête gepolst naar de investeringsplannen, waarbij maar liefst 77% van de Belgische respondenten aangeeft te gaan investeren, tegen 58% van de Nederlandse respondenten. 60% zegt dit het komende jaar al te gaan doen. Ook hier is het verschil tussen Nederland en België aanzienlijk: in België heeft 69% investeringsplannen op korte termijn, in Nederland 49%. Zo’n 56% van degenen met investeringsplannen investeert minder dan een half miljoen, met een gemiddelde van € 132.000. Hierna volgt een middengroep van 29%, met een gemiddelde investering van € 1,9 miljoen. De resterende 15% zijn de grote investeerders, meteen gemiddelde investeringssom van 38 miljoen euro. Ondanks de kleinschaligheid van de steekproef, worden er positieve signalen uitgezonden: er worden investeringen gepland in de SOLIDS-industrie!
 
De vakbeurs SOLIDS is het enige gespecialiseerde ontmoetingsmoment voor de complete bulk- en stortgoedbranche. SOLIDS wordt niet alleen in België en Nederland georganiseerd, deze succesformule is eveneens uitgerold over de Europese markt onder de noemer Solids European Series, oftewel SES. Ook in Dortmund, Basel en Krakow werpt het concept zijn vruchten af. Dit netwerk zorgt ervoor dat er lokale communities ontspruiten waar kennisoverdracht centraal staat en waarbij leveranciers low-cost nieuwe markten kunnen benaderen.
 
De resultaten van de ‘Grote SOLIDS Benelux Enquête’ vormen de rode draad in de seminarprogramma’s van de SOLIDS-beurzen in Antwerpen en Rotterdam. Gezien de duidelijke vraag naar meer informatie over arbeidsveiligheid en preventie, zal er dieper ingegaan worden op de IECEX-standaarden. Dit is een mondiale standaard die oorspronkelijk vanuit de hoek van elektrotechnische installaties komt, maar binnen korte termijn zal deze standaard ook sterke afgeleides bevatten van de Atex 95 en 137-normen. Process of Plant Engineering is een tweede thema dat uitvoerig aan bod zal komen tijdens de seminars, waarbij er inzichten met toegevoegde waarde zullen gegeven worden rond optimale unit operations, stofbestrijding (cleanability en milieu) en wartmerecuperatie (energie) binnen de chemische, de proces- en voedingsindustrie. Een geheel nieuwe beleving op de beursvloer is het solidsLAB, een demoruimte en consultancy corner waar er op een interactieve manier kennis zal overgedragen kunnen worden op vlak van unit operations.
 
De eerstvolgende editie van SOLIDS 2013 vindt plaats op 27 en 28 maart 2013 in Antwerp expo en op 2 en 3 oktober wordt de uitstap gemaakt naar Ahoy Rotterdam. De toegang tot de beurs en de seminars is gratis voor professionals. Het volstaat om online te registreren. Bovendien kunnen professionals hun bezoek eenvoudig voorbereiden met de online plattegrond en deelnemerslijst. Elke exposant beschikt over een webpagina met een korte beschrijving en productnieuws, zodat bezoekers vooraf kunnen bekijken wat elk bedrijf hen te bieden heeft. Meer informatie is te vinden op www.easyFairs.com/SOLIDS-BE en www.easyFairs.com/SOLIDS-NL.
 
Zie onderstaande deeplink voor meer resultaten.
 
© easyFairs