• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

CBS

Industriebeeld: meer productie

dinsdag, 12 februari 2013

Large_productiegroei-en-producentenvertrouwen

DEN-HAAG - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2012 ruim 1 procent hoger dan in december 2011.

 
In november lag de industriële productie vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De industrie behaalde in december 4,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde minder dan de omzet op de buitenlandse markt.
 
Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6. De economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent.
 
 
Industrie produceert meer
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2012 ruim 1 procent hoger dan in december 2011. In november lag de industriële productie vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder.
De groei in december komt vooral door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie, die 5 procent meer produceerde. Dit is de grootste branche binnen de industrie. Hiertegenover stond dat de elektrotechnische en machine-industrie bijna 8 procent minder produceerde. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie hadden een lagere productie dan in december 2011. De productie in deze branches kromp respectievelijk ruim 2 en bijna 3 procent.
 
Lagere omzet industrie
De industrie behaalde in december 4,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet wordt, in tegenstelling tot de productie, niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. De omzet op de binnenlandse markt daalde minder dan de omzet op de buitenlandse markt. December 2012 telde twee werkdagen minder dan december 2011. Dit heeft een negatief effect op de omzet. De producten van de industrie waren in december bijna 3 procent duurder dan een jaar eerder.
 
De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde ruim 4 procent meer omzet dan een jaar eerder. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen. In de elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet daarentegen fors lager.
 
Stemming ondernemers industrie niet veranderd
Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6. In de voorgaande twee maanden verbeterde de stemming van de ondernemers.
 
In januari waren de ondernemers wat minder somber over de voorraden en over hun orderpositie. Over de verwachte productie waren ze daarentegen iets pessimistischer.
 
De ondernemers waren in januari minder somber over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche. Ruim 19 procent verwachtte dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl bijna 7 procent op een toename rekende. Met een saldo van -13 was de personeelsverwachting duidelijk minder negatief dan in december (-19).
 
Minder voorraden in industrie
De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in november 2012 ruim 1 procent kleiner dan in november 2011. Ook in de drie voorgaande maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
 
Economie krimpt fors
De economie kromp in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.
 
Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent. De Nederlandse goederenproducenten in de industrie produceerden 1,3 procent minder. De investeringen in vaste activa waren 5,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. Het bedrijfsleven investeerde 8,1 procent minder. De investeringen door de overheid groeiden daarentegen met 3,4 procent. Huishoudens besteedden 1,4 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het zesde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam iets toe (0,7 procent). Er werden ook iets meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 2,1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 2,6 procent.
 
In bijna alle bedrijfstakken was er sprake van een krimp. In de bouwnijverheid en de delfstoffenwinning was de afname met ruim 7 procent het grootst.
 
© CBS