• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Met innovatieve techniek wordt zout grondwater ontzilt

maandag, 16 november 2009

Large_drinkwater-ontzilt-zout-grondwater-vitens

UTRECHT – Met behulp van een nieuwe methode gaat Vitens onderzoeken of het brakke grondwater bij Noardburgum (gemeente Tytsjerksteradiel) geschikt is om te gebruiken als bron voor drinkwater. De proef is revolutionair te noemen, ten eerste omdat het brakke water met een innovatieve techniek wordt ontzilt. Ten tweede omdat het restproduct teruggebracht wordt in de bodem in een diepliggend, watervoerend pakket. Tot slot is de omvang baanbrekend; in Nederland wordt nog niet op deze schaal brak grondwater gewonnen. De officiële inbedrijfstelling van deze proefinstallatie vindt vandaag plaats.

Innovatie
De innovatieve techniek bestaat uit membraanfiltratie op basis van omgekeerde osmose. Dit proces gebeurt anaeroob (zuurstofloos) waardoor geen voorzuivering nodig is. Dit betekent lagere zuiverings- en energie-kosten. Bij deze vorm van ontzilting blijft echter altijd een deel over dat een hoge concentratie zout bevat en niet (bovengronds) geloosd kan worden. Vitens brengt dit concentraat daarom terug in de bodem, in een laag die ongeveer evenveel zout bevat. Dit is mogelijk omdat het een anaeroob proces is. Tijdens het proefjaar wordt 440.000 m3 zoet water en 440.000 m3 brak water opgepompt waarvan 200.000 m3 als concentraat weer de grond in gaat. Daarvoor heeft Vitens een vergunning op grond van de Mijnbouwwet gekregen.

Duurzaamheid
In een flink deel van Friesland, het noordwesten, is het grondwater te zout om zonder meer geschikt te zijn voor de drinkwaterproductie. Een ander knelpunt in de drinkwatervoorziening van Friesland is lokale verdroging. Vitens start de eenjarige proef met ontzilting als onderdeel van een onderzoek naar alternatieven om in de toekomst te kunnen blijven voorzien in de drinkwaterbehoefte van Friesland. Een belangrijke voorwaarde daarbij is duurzaamheid van de winningen op korte en lange termijn waarbij de belasting op de omgeving minimaal is. Door de proef wil Vitens zicht krijgen op de technische en geohydologische aspecten van dit proces, de kosten, het energieverbruik en de belasting op het milieu.

Bijschrift afbeelding: Onttrekking brak water en toepassing zoethouderconcept op de productielocatie Noardburgum

© Vitens