• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Mesys BV

Second hand goed bruikbaar, maar wel met beleid!

dinsdag, 06 augustus 2013

Large_second-hand-goed-bruikbaar_-maar-wel-met-beleid

De tijden zijn zwaar en de investeringsbereidheid neemt af. Toch kan niet alles uitgesteld worden en we zien dan ook dat de interesse voor 2e hands toeneemt. Ook wordt nog eens in de opslag gekeken of we bepaalde componenten niet op een andere plaats in het bedrijf kunnen gebruiken. Vaak zijn we dan een stuk goedkoper uit en is op basis van het lagere investeringsbedrag de goedkeuring voor uitvoer van het project binnen te halen.

Als luchttechneut wil ik daar graag wat kanttekeningen bij maken. Natuurlijk een te groot droogfilter is geen enkel probleem, te klein daarentegen wel, we lopen al snel tegen enorme exploitatiekosten in persluchtverbruik en filterwisseling aan. Een thema wat ik graag nog eens met u in een volgende column wil bespreken. Nu wil ik het met u eens hebben over cyclonen.

Een cycloon is een maat product, willen we in het kleine deeltjes bereik toch een goede afscheiding verkrijgen, dan moet alles kloppen. Natuurlijk als u knikkers transporteert en wilt afscheiden zal het altijd wel lukken. Maar de bulk industrie heeft nu eenmaal te maken met vaak lichte en kleine deeltjes. Wordt er dan een installatie opgebouwd met een hergebruikte cycloon, dan kan het heel goed zijn dat die cycloon in de nieuwe toepassing niet goed functioneert. We hebben dat vaak niet direct in de gaten, zo snel wordt de massabalans niet gemaakt. Echter er zit een wereld van verschil tussen een optimale afscheiding, zeg 98 – 99 % of rond de 60%. Mijn stelling is altijd, een cycloon zal altijd wel afscheiding, maar zijn de gemaakte kosten in overeenstemming met het rendement.

Zo zien we bij de inbouw vaak enorme fouten, soms kunnen we niet anders, ik weet het, maar accepteren we ook het mindere rendement? De aanvoerleiding naar een cycloon zou 6 x de diameter van de cycloon recht moeten lopen. Wat zien we vaak, net voor de cycloon een haakse bocht met als resultaat turbulent de cycloon in en een fors verlies van afscheidend vermogen. En ach, hoe vaak zien we niet dat de cycloon eens vast heeft gezeten (ophoping van materiaal in de cycloon). De grote hamer wordt gepakt en met enige forse dreunen loopt het materiaal er weer uit. Vaak zien we een mooie deuk dan wel deuken als de cycloon vast heeft gezeten. Een luchttechnisch component verteld zijn verhaal vaak al aan de buitenzijde…. Wat men zich niet realiseert is dat diezelfde deuk aan de binnenzijde van een cycloon voor turbulentie zorgt. Het door centrifugale krachten afgescheiden product tegen de wand van de cycloon wordt door deuk turbulent naar het midden geschoten, soms regelrecht de vortex in. Doorslag is het gevolg.

Zoals gezegd een cycloon is een maatpakketje gebouwd voor een specifiek debiet, product, temperatuur, %RV, etc. Als we er één uit de voorraad pakken zou deze heel wel niet kunnen passen / geen goede afscheiding hebben. Is hij te groot, dan lopen we tegen het euvel van te lage rotatiesnelheid aan met als resultaat te kleine centrifugaalkrachten en dus een slechte afscheiding. Is de cycloon te klein, dan zullen de centrifugaalkrachten prima in orde zijn, echter het debiet wordt nooit gerealiseerd omdat de ventilator de drukval, die met de macht toeneemt, niet meer kan overbruggen. Bovendien is er wel degelijk een bovengrens waarbij te hoge rotatie snelheden weer turbulentie oproept welke natuurlijk nadelig zijn voor de afscheiding.

Hou me ten goede, dit is geen betoog tegen hergebruik van apparatuur, maar juist in de luchttechniek waar alles vrij nauwkeurig op elkaar moet aansluiten is het wel van belang te weten of de diverse delen op elkaar passen drukval technisch en qua debiet. Een luchtsysteem is als de bekende ketting, als één component niet past / slecht functioneert, zal het hele systeem slecht functioneren!

In de cursus die ik geef op dit gebied stel ik ook altijd dat bij nieuwbouw of wijziging in een luchtinstallatie altijd de installatie in zijn geheel overnieuw dient doorgerekend te worden, ook als er maar één extra pijpje op aangesloten wordt!!

Ing. Cyp Wagenaar

Dhr. Wagenaar is technologisch specialist bij Mesys BV, van oorsprong is hij machinist grote vaart. Daarna ruim 10 jaar in de bulkverwerkende industrie (keramiek, tabak en levensmiddelen) gewerkt. Hij geeft landelijk ontstoffingstechniekcursussen, zit in diverse landelijke cie’s betreffende emissie regelgeving, bestuurslid Vereniging Leveranciers Milieutechnologie.