• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Dinnissen BV

Dinnissen richt zich op de ontwikkeling van technologie voor Lean Six Sigma bedrijven

woensdag, 21 augustus 2013

Large_dinnissen-richt-zich-op-de-ontwikkeling-van-technologie-voor-lean-six-sigma-bedrijven

SEVENUM - Dinnissen Process Technology is gespecialiseerd in het innemen, transporteren, wegen, mengen, malen, zeven, vacuüm coaten en verpakken van bulk solids voor uiteenlopende markten.

Steeds vaker krijgt ze te maken met productiebedrijven die werken volgens Lean Six Sigma. Deze wereldwijd toegepaste methodologie richt zich op het verbeteren van efficiency en het elimineren van verspilling en activiteiten die door klanten niet worden gewaardeerd. Speciaal voor deze bedrijven ontwikkelt Dinnissen toegespitste proces technieken, proces design en intelligente procesautomatisering.

Gespecialiseerde procestechnieken die inspelen op Lean Six Sigma

Productiebedrijven die werken volgens Lean Six Sigma hebben zes factoren tot hun beschikking om hun organisaties goedkoper, klantgerichter en efficiënter te laten werken. Techniek is één van die belangrijke oplossingen. Dinnissen Process Technology biedt Lean Six Sigma bedrijven gespecialiseerde technieken die daaraan bijdragen. Compacte apparatuur met een hoge productiecapaciteit en goede toegankelijkheid bijvoorbeeld, vereisen een lagere investering en zijn sneller en gemakkelijker schoon te maken. Via het Lean Mixing Concept van Dinnissen kunnen bedrijven besparen op factoren als energie, arbeid, fysieke ruimte en investeringskosten voor transport- en opslagsystemen, door gebruik te maken van nieuwe vereenvoudigde transporttechnieken op basis van zwaartekracht. Ook multifunctionele mengers en vacuüm coaters zijn goedkoper, ruimte- en arbeidsbesparend. Ze bieden productiebedrijven nu en in de toekomst veel flexibiliteit om die producten te maken die hun klanten waarderen. Andere proces technieken richten zich juist op energiebesparing, behoedzaamheid, homogeniteit en hygiëne.

Proces design voor Lean Six Sigma bedrijven in vier stappen

Bedrijven die één of meerdere machines willen aanschaffen biedt Dinnissen Process Technology een gespecialiseerd ontwikkeltraject. Dit traject geeft klanten zekerheid vooraf en de mogelijkheid om resultaten te meten en technieken te verfijnen. Elke aanvraag voor een op maat gemaakte proces techniek, ondergaat bij Dinnissen eerst een factory acceptance (FAT) test in het D-Innocenter®. Op deze testlocatie worden de producten van klanten getest op de bestaande procestechnieken van Dinnissen. Dan zal blijken of de gekozen techniek geschikt is en op welke wijze deze het beste kan worden toegepast. Na de productie van de installatie volgt de mechanisatie test die aantoont of de technische installatie vóór aflevering optimaal functioneert. Na aflevering en installatie binnen de complete productielijn volgt de site acceptance (SAT) test. Er wordt uitgebreid proefgedraaid met de opgeleverde procestechniek onder alle gewenste omstandigheden en met alle gewenste grondstoffen en ingrediënten. Dinnissen doorloopt elke testfase samen met haar klanten, totdat de resultaten door hen zijn geaccepteerd.

Data analyse door proces automatisering en intelligente productieprocessen

Het analyseren van data is een andere belangrijke peiler voor Lean Six Sigma bedrijven. Dinnissen verzorgt de automatisering van het complete productieproces tot een optimaal intelligent en zelfregulerend bedrijfsproces. Ze verzorgt de PLC besturing van machines en transportsystemen op field level en de koppeling ervan met proces controllers, variable speed drives en master control centers in het bedrijfsnetwerk. Dinnissen organiseert het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen uit productieprocessen via SCADA-systemen. Daarmee visualiseert ze meetgegevens in operator- en controleruimtes en maakt ze het productieproces goed en gemakkelijk bestuurbaar. Zo kan het samenstellen van rapporten en het uitvoeren van alarmering worden vereenvoudigd. Dinnissen voert haar automatiseringsprojecten uit volgens de communicatie protocollen van gangbare ERP systemen zoals SAP en Oracle zodat koppelingen en integratie geen probleem mogen zijn. De gebruikers van automatiseringssystemen worden ondersteund met remote control als faciliteit om een productieproces van een afstand te kunnen monitoren en besturen.