• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

ROVC

Handhaving F-gassen regeling niet altijd even consequent

woensdag, 16 oktober 2013

Large_handhaving-f-gassen-regeling-niet-altijd-even-consequent

EDE - Uit onderzoek van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, blijkt dat 62 procent van de koeltechnici die voor technische dienstverleners werken geen F-gassen certificaat op zak heeft.

Dit geldt tevens voor een kwart van de koeltechnici die voor een installateur werkt. Wie bezig is met milieuschadelijke koudemiddelen moet volgens internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassen verordening. Het onderzoek is uitgevoerd onder installateurs, technische dienstverleners en eindgebruikers van koel- en klimaatinstallaties. Zowel de werknemers als de werkgevers zijn ondervraagd.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een meerderheid (71%) van de werkgevers van mening is dat er ook een certificaat voor het werken met natuurlijke koudemiddelen moet komen. Niet verwonderlijk, want de uitfasering van synthetische koudemiddelen is één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de koudetechniek. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen staat aan de basis van de moderne koeltechniek en brengt veel expertise en specifieke veiligheidseisen met zich mee. Toch is hier nog geen certificaat voor verplicht gesteld.

Roel Greutink, Manager Business Development bij ROVC, reageert op de onderzoeksresultaten: “Het feit dat het grootste deel van de koeltechnici die voor technische dienstverleners werken geen F-gassen certificaat heeft, baart mij zorgen. Dit verdient een grote inhaalslag. Het doet mij echter deugt om te zien dat werkgevers wel het belang inzien van een verplicht certificaat voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. Deze stoffen gaan een steeds belangrijkere rol spelen, zeker binnen de service- en onderhoudstak. Ze zijn dan wel beter voor het milieu, maar gevaarlijker voor de technici die ermee werken. Door opleiding en certificering krijgen koeltechnici meer inzicht in de toepassing en gevaren. Zo worden risico’s ingeperkt.”

ROVC deed onderzoek naar de toekomst van het koeltechnisch onderhoud. Meer onderzoekresultaten en visies vindt u in het whitepaper ‘Koelen, opleiden en innoveren’. Deze is hier te downloaden.