• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Aerzen Nederland B.V.

Optimale bedrijfszekerheid voor blowers en compressoren

maandag, 09 december 2013

Large_delta_real_time_monitoring

DUIVEN- Na uitgebreide praktijktesten biedt Aerzen het permanente monitoring systeem Delta Real Time Monitoring aan voor het gehele leveringsprogramma.

Dit systeem bewaakt 24/7 alle kritische bedrijfsparameters van de machine en geeft direct een alarm wanneer een grenswaarde bereikt wordt. Het resultaat: optimale bedrijfszekerheid. Delta Real Time Monitoring is dan ook een uitkomst voor operators in kritische industriële processen.

Downtime voorkomen

Machine-uitval, ernstige schade en hoge downtime kosten zijn voortaan beter te voorkomen dankzij Delta Real Time Monitoring. Een voorbeeld: de trillingen van een twee-assige machine overschrijden de vooraf ingestelde waardes. Dit kan duiden op een technisch probleem en dus op noodzakelijke reparatie of revisie. Het nieuwe monitoring systeem herkent dergelijke signalen real time en verstuurt automatisch een melding via sms of e-mail. Op die manier zijn direct de nodige stappen te ondernemen. Variërend van shutdown of beperkte inzet tot het inplannen van preventief onderhoud of het oproepen van een Aerzenservice monteur.

Delta Real Time Monitoring: voor nieuwe en bestaande machines

Delta Real Time Monitoring is te integreren in elke nieuwe Aerzen unit en in te bouwen in bestaande machines. Via sensoren bewaakt het systeem trillingen, druk en temperatuur van de machine. Delta Real Time Monitoring is ook te integreren met het Aerzen AERtronic besturingssysteem. Alle gemeten waardes van maximaal acht diagnose-units worden real time samengevoegd in een schakelkast. De signalen worden continu verzonden via internet, ethernet of een GSM-modem naar een speciale server in de Aerzener Maschinenfabrik. Daar worden alle data opgeslagen en zijn ze op elk moment oproepbaar voor de operator. Desgewenst is daarbij een visuele datapresentatie mogelijk in de centrale controle ruimte.

Minstens één keer week wordt de conditie van de machine door de Aerzen service afdeling gecontroleerd. Vanzelfsprekend wordt bij elk alarm direct actie ondernomen. Afhankelijk van de contractvoorwaarden wordt op maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse basis een rapport samengesteld over de conditie van de machine. Hierbij worden ook optimalisatievoorstellen voor veilig en probleemloos gebruik van de machine gerapporteerd.