• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

Kosten besparen door geld weg te gooien?

donderdag, 12 december 2013

Large_kosten-besparen-door-geld-weg-te-gooien

Bij een terugblik op 2013 kunnen we niet om het woord "crisis" heen, al spreken wij veel medewerkers van (vooral internationaal opererende) bedrijven die het werk nauwelijks aankunnen en consultants en machinebouwers met goed gevulde portefeuilles. Het zijn vooral andere sectoren (zoals de bouw en toelevering en bedrijven die zich op de Nederlandse markt richten) waar de klappen vallen.

Dit neemt niet weg dat veel industriële bedrijven flink aan het kosten besparen zijn. Er wordt minder geïnvesteerd of investeringen worden op zijn minst uitgesteld. Mag ik u voor 2014 een bezuinigingstip geven die flink “in de papieren” kan lopen?

Bespaar kosten door gericht te investeren in uw personeel en vooral de juiste kennis bij het personeel.

Minder kennis leidt aantoonbaar tot meer problemen en als afgeleide daarvan meer kosten (een veelvoud van scholingskosten). Bezuinigen op kennis is dus het kind met het badwater weggooien. Steeds meer kennis verdwijnt bij bedrijven in hetzelfde tempo waarmee oudere en ervaren werknemers verdwijnen. Een schat aan waardevolle informatie en ervaring die binnen bedrijven aanwezig is/was verdwijnt in enkele jaren tijd. Van de talrijke problemen die zich binnen industriële processen en installaties kunnen voordoen vallen zeer veel oorzaken te herleiden tot het ontbreken van voldoende kennis op de juiste plaats en op het juiste moment. Natuurlijk is er binnen de industrie enorm veel kennis aanwezig, maar zo merken wij o.a. bij bedrijfsinterne trainingen, die kennis is vaak zeer verspreid aanwezig en wordt niet gestructureerd gedeeld en verdeeld tussen verschillende sectoren van een bedrijf.

Wijzigingen in grondstoffen of procescondities bijvoorbeeld kunnen leiden tot problemen die tot dan toe onbekend waren. Het toevoegen van een additief kan ertoe leiden dat een product opeens niet meer uit een silo stroomt. Oorzaak en gevolg moeten soms jaren “wachten” tot zij gekoppeld worden. Het vervangen van een pomp met bijvoorbeeld cavitatieschade, zonder de probleemoorzaak te traceren, uw leverancier vindt het prima, maar of het financieel gezien wijs is….

Bij een bedrijf troffen we in een cycloon (tijdens bedrijf!) een ladder aan t.b.v. doelmatig onderhoud. Het functioneren van een cycloon die inwendig spiegelglad behoort te zijn wordt daarmee zo goed als volledig teniet gedaan! * Onwil? Nee zeker niet, men meende er goed aan te doen. Onverschilligheid? Nee, eerder betrokkenheid. Onwetendheid? Ja, als men niet weet hoe een cycloon behoort te functioneren neemt men dit soort goed bedoelde maatregelen. "Niet gehinderd door enige kennis" is een uitspraak die in deze context wordt gebruikt, maar niet geheel vrij is van cynisme. En het is zo jammer dat door gebrek aan kennis zoveel fout gaat. Het treffen van een maatregel zonder de werkelijke oorzaak van het probleem te kennen leidt zelden tot de juiste oplossing.

Mijn zes tips voor 2014 zijn:

 1. Bundel en structureer de (nog) binnen uw bedrijf aanwezige kennis en zorg dat deze kennis bij personen terecht komt die het nodig hebben
 2. Maak gebruik van de aanwezige know how bij uw leveranciers, maar probeer tegelijkertijd een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn (hoe gerichter uw vragen en hoe beter uw proces- en productinformatie, des te beter uw leverancier kan presteren)
 3. Bezoek seminars, netwerkbijeenkomsten en cursussen waar de ontbrekende informatie vergaard kan worden en leer van collega’s van andere bedrijven
 4. Gebruik een cursus als tool voor probleemoplossingen (neem uw vragen en problemen mee)
 5. Wissel kennis en informatie uit op (internet)fora
 6. Deel de kennis die u zelf hebt zoveel mogelijk met collega’s, ook van andere afdelingen
Aan veiligheid mag bij veel bedrijven niet worden getornd, aan investeringen in kennis wel?

Onze “westerburen” hebben daar een uitdrukking voor: Penny-wise Pound-foolish

Ik wens u mooie feestdagen en een leerzaam en leerrijk 2014 toe!

Martin Visser


Dhr. Martin Visser is directeur van TECHNOTRANS Institute for Technology Transfer

Technotrans helpt bedrijven bij het structureren van (interne) kennis en daar waar nodig aanvulling met externe kennis d.m.v. in-company trainingen, maar ook d.m.v. ondersteuning bij persoonlijke competentie verbetering

Daarnaast organiseert Technotrans cursussen en opleidingen met “open inschrijving” op diverse locaties in Vlaanderen en Nederland.

* (Cyp Wagenaar van Mesys Airsystems) besteedde in een eerdere column uitgebreid aandacht aan het belang van goed functionerende cyclonen