• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Hitma Groep B.V.

Verdwijnen vakkennis houdt industrie bezig

donderdag, 06 februari 2014

Large_verdwijnen_vakkennis_houdt_industrie_bezig

Als ik bij klanten op bezoek ben, hoor ik steeds vaker dat (vaak jonge) onderhoudsmedewerkers geen kennis hebben van pneumatische instrumenten, maar dat er nog steeds installaties zijn die voorzien zijn deze procesinstrumentatie. 

Daarnaast is er een chronisch tekort is aan vakspecialisten op het gebied van pneumatische procesinstrumentatie. Met de pensionering van onderhoudsmedewerkers, engineers en andere specialisten in de industrie verdwijnt ook de kennis.

Dit is zorgwekkend omdat menig industrieel proces sinds de jaren ‘70/’80 is uitgerust met pneumatische controllers en regelaars. Om het tij te keren heb ik samen met Bareld Bruining, directeur van Skilledin, en onze leverancier Foxboro/Eckard (Invensys) de training “Pneumatische Procesinstrumentatie” ontwikkeld. Het animo hiervoor is groot. 15 en 16 mei gaan we de training alweer voor de vierde maal organiseren.

Controllers en regelaars

We zien dus een toenemende vraag naar kennis over pneumatische instrumentatie. Toen we met Skilledin (specialist in vaktechnische trainingen voor de industrie) en Invensys/Foxboro (leverancier van industriële meet- en regelapparatuur) om de tafel gingen zitten, wilden we een training ontwikkelen waarbij zowel het gebruik (inregelen en bediening) als onderhoud van pneumatisch aangestuurde controllers en regelaars aan de orde komen. De training is onder meer bedoeld voor operationele en onderhoudsmedewerkers in de industrie, procesengineers en meet- en regelspecialisten.

Tweedaagse training

Ondanks dat we de cursus al drie keer hebben gegeven, ontvang ik nog steeds aanvragen van contactpersonen die de training willen volgen. Vandaar dat we met de betrokken partijen hebben besloten de cursus in 2014 nogmaals te organiseren en wel op donderdag 15 en vrijdag 16 mei. De tweedaagse training (theorie en praktijk in 4 dagdelen) wordt net als de voorgaande keren gegeven op de RDM Campus te Rotterdam. De kosten bedragen € 900,- per persoon. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze link.

Blijven werken met pneumatische procesinstrumentatie

Pneumatische meet- en regelapparatuur wordt onder meer gebruikt in de olie- en gaswinning, de petrochemie en in energiecentrales. Bedrijven willen graag met deze instrumentatie blijven werken. Niet alleen omdat voor de complete overschakeling naar elektronische meet- en regelapparatuur de hele fabriek moet worden aangepast, maar ook omdat daarmee een aanzienlijke investering is gemoeid. Bij HITMA Process is veel kennis over de Foxboro/Eckardt-instrumenten aanwezig. Wij leveren de producten, inclusief de bijbehorende certificaten en u kunt uiteraard bij ons terecht voor advies. We weten inmiddels uit de praktijk dat klanten dat als een duidelijke toegevoegde waarde zien. Daarnaast zijn onze servicecollega's allround getraind en kunnen ze assistentie verlenen wanneer een 1e lijns stroring door de gebruiker niet verholpen kan worden.

Door Michel Meijers. 

Michel is productspecialist procesinstrumentatie voor petrochemie, raffinaderijen en olie- en gaswinning.

mmeijers@hitma.nl | +31 (0)297 514812 | LinkedIn | Twitter |