• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

CBS

Productie industrie flink hoger

woensdag, 09 april 2014

Large_productie_industrie_flink_hoger

DEN HAAG - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5,2 procent hoger dan in februari 2013.

De groei is groter dan in december (2,4 procent) en januari (3,2 procent). De industrie behaalde in februari 2,3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet op de buitenlandse markt steeg meer dan de omzet op de binnenlandse markt.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart 2014 verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder.

Industriële productie flink hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5,2 procent hoger dan in februari 2013. De groei is groter dan in december (2,4 procent) en januari (3,2 procent). Zo sterk als in februari 2014 is de productiegroei drie jaar niet geweest.

Alle branches van de industrie produceerden meer dan in februari 2013. De toename was bij de elektrotechnische en machine-industrie het grootst (9,3 procent). Ook de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie (7,0 procent), de transportmiddelenindustrie (6,9 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (6,4 procent) was fors hoger dan een jaar eerder. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie bedroeg de groei 1,5 procent.

Hogere omzet

De industrie behaalde in februari 2,3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet op de buitenlandse markt steeg meer dan de omzet op de binnenlandse markt. Februari 2014 telde evenveel werkdagen als februari 2013. De producten van de industrie waren in februari drie procent goedkoper dan een jaar eerder.

De transportmiddelenindustrie realiseerde 13 procent meer omzet. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was 12 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie nam ook toe, maar in mindere mate. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzet daarentegen lager.

Stemming producenten verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart 2014 verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De ondernemers waren minder somber over hun orders dan in februari. Verder waren ze positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product.

De ondernemers in de industrie waren voor de derde achtereenvolgende maand minder negatief over de verwachte personeelssterkte in hun branche. In maart verwachtte 16,4 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 10,6 procent rekende op een toename. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam uit op -5,7. Drie maanden eerder, in december 2013, was dit nog -14,8.

Minder voorraden

De ondernemers in de industrie hielden in januari 1,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 2,2 procent kleiner dan in december 2012. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Economie groeit met 0,9 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie met 0,8 procent. De investeringen in vaste activa waren 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 1,0 procent groter. Het volume van de invoer was 0,2 procent groter. Huishoudens besteedden 0,6 procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,5 procent lager.

Goederenproducenten produceerden 2,3 procent meer. De industriële productie was 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie nam 2,7 procent toe. De productie van commerciële dienstverleners was 0,9 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 Niet-commerciële dienstverleners produceerden 0,9 procent minder.