• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

HSE-Advies B.V

ATEX 95, EG verklaring van overeenstemming

dinsdag, 15 april 2014

Large_atex_95_eg_verklaring_van_overeenstemming

Volgens de ATEX 137 Richtlijn en het Arbobesluit moeten gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden ingedeeld in gevarenzones.

Vervolgens moet binnen de vastgestelde gevarenzones, apparaten en beveiligingssystemen worden gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Voor deze apparaten en beveiligingssystemen moet door de fabrikant (of een gemachtigde) een EG-verklaring van overeenstemming, ook wel Conformiteitsverklaring, worden afgegeven.

Dat lijkt op zich niet zo moeilijk. Want als je iets koopt dan kan de fabrikant toch gewoon aangeven dat je een goed en veilig product hebt gekocht? En dat kan de fabrikant toch ook eenvoudig aan jouw verklaren middels een EG-verklaring van overeenstemming?!

Echter in de praktijk kan dit tot problemen leiden. Oké, voor alle producten die in grotere getalen over de toonbank gaan is dat veelal geen probleem. Denk maar aan het ‘standaard’ explosieveilig elektrisch materieel. Echter voor apparaten die ‘custom made’ zijn is dit een ander verhaal. Ook deze apparaten moeten van een voor het specifieke apparaat opgestelde EG-verklaring vergezeld gaan. Dan is het in de praktijk al moeilijker voor de gebruiker om een dergelijke verklaring van de fabrikant te verkrijgen. En als er een EG-verklaring van overeenstemming wordt afgegeven, is het nog de vraag of deze juist is opgesteld. We zien in de praktijk maar al te vaak dat op de EG-verklaring niet de juiste of onvolledige informatie staat. Hoe kan dat nu? Is het zo moeilijk om een juiste EG-verklaring af te geven of is de fabrikant minder thuis in de ‘papierwinkel’ van de ATEX 95 Richtlijn? Ook voor de gebruiker ligt hier een belangrijke taak. De gebruiker moet de EG-verklaring niet alleen in ontvangst nemen, maar moet ook kijken of er wel de juiste gegevens op staan. Is het bijvoorbeeld volgens de EG-verklaring wel een apparaat om in de betreffende zone toe te mogen passen. Het zal niet de 1e keer zijn dat de EG-verklaring iets anders aangeeft dan de gebruiker bedoeld en/of besteld heeft. Zoals aangegeven bevat de EG-verklaring dus essentiële informatie voor de gebruiker om na te kunnen gaan of, en minstens zo belangrijk, om aan te kunnen tonen dat het apparaat in de betreffende gevarenzone mag worden toegepast.

En hoe gaat dat dan als de ATEX 95 Richtlijn met ingang van 20 april 2016 wordt vervangen door de ATEX 114 Richtlijn (Richtlijn 2014/34/EU)?

Zullen we weer met z’n allen aan deze Richtlijn moeten wennen? Of zal het zo zijn dat we ons nu al allemaal gaan verdiepen in de ATEX 114 Richtlijn opdat we er op 20 april 2016 met z´n allen al klaar voor zijn?

Op zich staat er in de ATEX 114 Richtlijn maar weinig nieuws. De ATEX 114 Richtlijn is opgesteld om tien productrichtlijnen onderling af te stemmen. Uit ervaring is nl. gebleken dat in de bestaande Richtlijnen bepaalde zwakke punten en inconsistenties zaten. Deze moeten met de komst van de ATEX 114 Richtlijn zijn opgeheven.

Toch denk ik dat ook hier wel weer geruime tijd overheen zal gaan voordat we met z´n allen op de hoogte zijn van hetgeen in de ATEX 114 Richtlijn staat en wordt bedoeld.

Wilt u meer weten over hoe je als fabrikant en hoe je als opdrachtgever/gebruiker hiermee om moet gaan, dan kunt u hier meer informatie over krijgen tijdens één van de verdiepingssessies van het Grote ATEX congres op 15 mei a.s.

Ing. Gerdian Jansen is werkzaam als senior ATEX consultant bij HSE-Advies B.V. Met 24 jaar ervaring is hij een autoriteit in Nederland op het gebied van explosieveiligheid. Naast lid te zijn van het normcommissie NEC 31 ‘Elektrisch materieel in verband met explosiegevaar’ en projecttrekker van de werkgroep NPR 7910-1 is hij auteur van diverse boeken op het gebied van Explosieveiligheid. Ook is hij werkzaam als docent Veiligheidskunde.