• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Aerzen Nederland B.V.

Geen vonken meer door geïntegreerde vonkenvanger

woensdag, 23 april 2014

Large_geen_vonken_meer

DUIVEN - Explosiebescherming geïntegreerd in de Aerzen Delta BlowerDelta Hybrid en Delta Screw units

In de EU-Richtlijn ‘ATEX 137’ is vastgelegd dat exploitanten verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een explosiebeveiligingsdocument dat de veiligheid van de installatie aantoont. Bij pneumatische transport installaties kunnen storingen in de blower oorzaak zijn van vonkvorming, waardoor kostbare beveiliging voorzieningen moeten worden getroffen. Maar… het kan ook anders.

Wanneer brandbaar stortgoed pneumatisch wordt getransporteerd, kan in de installatie een explosieve atmosfeer ontstaan, waaraan een bepaalde zone wordt toegewezen. Zo wordt bijvoorbeeld een silo als zone 20 aangewezen omdat hierin permanent of langdurig een wolk brandbaar stof aanwezig kan zijn. De leiding is bijvoorbeeld als zone 21 gedefinieerd, omdat een explosiegevaarlijke atmosfeer in de vorm van een wolk in lucht brandbare stof slechts af en toe optreedt. Als zone 22 zijn gebieden aangeduid waarin de explosiegevaarlijke atmosfeer niet of gedurende korte tijd optreedt – in de regel worden blowers voor pneumatische transportinstallaties in deze zone of zelfs zone vrij ingedeeld.

Een aspect waar in pneumatische transportinstallaties vaak weinig aandacht aan wordt besteed is dat de blower zelf in geval van storing vonken kan produceren en dat deze dan in de transportleiding worden ‘geblazen’, waar zij een stof-lucht mengsel kunnen ontsteken (bijvoorbeeld in Ex-zone 21). Want bij lager schade ten gevolge van slecht onderhoud kan het gebeuren dat de rotoren in de verdringerpomp elkaar of het huis raken waardoor vonken ontstaan.

Installatiebouwers en –exploitanten moesten dan extra vonkenvangers installeren die naast de investering in de vonkenvanger zelf (ca.€ 3.000) ook aanzienlijke installatiekosten veroorzaken. Daarbij komt, dat vaak een beperkte inbouwruimte in de installatie verdere problemen met zich mee brengt.

Externe vonkenvanger overbodig – lager energieverbruik

Met een constructief doordachte configuratie heeft Aerzen het probleem zonder externe vonkenvanger opgelost. De onderbouw van het aggregaat is geconstrueerd als geluiddemper. ‘ Wij hebben naar een oplossing gezocht, die zonder het anders gebruikelijke absorptiemateriaal kan werken’, verklaart Stephan Brand, marketing manager bij Aerzen. Uit ervaring weten wij dat dit binnen enkele jaren geheel verdwijnt. Er komen deeltjes van het absorptie-materiaal in het te transporteren product terecht dat daardoor vervuilt. Daarbij komt dat het voornamelijk uit textiel bestaande materiaal brandbaar is en in geval van schade de brand kan versnellen.

Aerzen heeft de onderbouw door de TÜV Nord laten onderzoeken en certificeren. Het certificaat geeft aan dat de constructie als ‘ontbrandingsbron omleiding d.w.z.. als vonkenvanger’ fungeert. En omdat de Delta Blower al sinds 1994 met deze constructie wordt geleverd kan de fabrikant het certificaat ook naleveren voor bestaande installaties. Ook met betrekking tot het drukverlies valt de vergelijking onderbouw-oplossing t.o.v. externe vonkenvanger positief uit voor de onderbouw. Terwijl voor de externe vonkenvanger boven op de voor de geluiddemping ontstane verliezen nog eens 50 tot 80 mbar drukverlies moet worden gecalculeerd, ontstaat bij de onderbouw voor beide functies slechts eenmalig 15 tot 20 mbar drukverlies: het energieverbruik is derhalve lager.

Externe vonkenvanger overbodig, vonkenvanger geïntegreerd in het bloweraggregaat

Veilig zuigtransport

De blower zuigt bijvoorbeeld aan uit een leiding, Ex-zone 21. Om te vermijden, dat bij een storing in de functie van de afscheider (in de regel een cycloon) brandbaar stof-lucht mengsel in de blower wordt gezogen passen installatiebouwers meestal een extern filterelement toe. Ook hier ontstaan extra kosten. Aerzen heeft daarom een doorslagveilig filterelement ontwikkeld dat direct in de aanzuiggeluiddemper wordt geïnstalleerd en daar als zonescheiding functioneert. Dit filter zeeft deeltjes betrouwbaar uit en maakt een extra, extern veiligheidsfilter overbodig.

Stephan Brand: “ Met onze praktijkgerichte ontwikkelingen tonen wij dat explosiebeveiliging in pneumatische transportinstallaties zich ook zonder hoge extra kosten laat realiseren”.

Doorslagveilig filterelement geïntegreerd in de zuiggeluiddemper van de blower