• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

DENIOS

DENIOS wint de TechAward 2014 tijdens de WoTS met ‘The Cube’

maandag, 20 oktober 2014

Large_denios-wint-de-techaward-2014-tijdens-de-world-of-technology-_-science-met-_the-cube_

ALPHEN AAN DEN RIJN - DENIOS wint de TechAward 2014 tijdens de World Of Technology & Science met ‘The Cube’, het REI-120 brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen.

De komst van Europese normen voor het bepalen van brandwerendheid en de integratie van de criteriacodering waardoor de uitgangspunten voor certificering inzichtelijk worden, waren voor DENIOS het startsein voor het innovatieproject ‘het Europese brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen’.

Op basis van de bijzondere gevaaraspecten in opslag- of werkruimten waar brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn de standaard eisen - gesteld aan brandwerendheid in nationale bouwwet- en regelgeving - onvoldoende om risico’s op brand en explosie voldoende te reduceren en is er in de meeste EU-lidstaten aanvullende wet- en regelgeving van toepassing. Ook met de komst van Europese normen blijven de nationale eisen van kracht, maar worden de beoordelingsmethode en de van toepassing zijnde criteria Europees bepaald.

Het brandcompartiment voor opslag van gevaarlijke stoffen moet gezien worden als een kubus. Het aantonen van brandwerendheid van individuele bouwdelen is daarom niet voldoende. Het complete compartiment moet worden beoordeeld op basis van de criteria vlamdichtheid (E), thermische isolatie (I) en dragende constructie (R). Daarnaast dient de ruimte te voldoen aan de Europese bouwconstructie-eisen, die in de Eurocodes zijn vastgelegd.

Om Europese standaardisatie te realiseren moest rekening gehouden worden met de nationaal gestelde aanvullende eisen. Zo geldt voor Nederland en België een minimale brandwerendheidsduur van 60 minuten terwijl in Duitsland 90 minuten vereist is en in Frankrijk zelfs 120 minuten. Ook voor constructieve eisen zoals wind- en sneeuwlast zijn er grote nationale verschillen. Europese standaardisatie betekent dan ook dat aan de hoogste eisen moet worden voldaan.

Eind 2011 zijn de laatste brandkamertesten uitgevoerd door Efectis in Metz. Daarna volgde de conformering aan nationale regel- en wetgeving. In Nederland op basis van de PGS15, het Bouwbesluit en de verhoogde prestatie-eis van 120 minuten REI 120. De conformiteit zijn in december 2012 bepaald door DGMR en Efectis Nederland in het rapport F.2012.1303.01.R001/2013-Efectis-B0004/BGG/TNL.

Zeker voor organisaties die in meerdere EU-lidstaten actief zijn is het streven naar standaardisatie van productiemiddelen van groot belang. Op deze wijze kunnen interne werk- en veiligheidsvoorschriften binnen de organisatie worden bepaald, wordt de communicatie tussen de verschillende vestigingen verbeterd en kan het compartiment bij het verschuiven van productie tussen vestigingen onderling binnen Europa verplaatst worden; het systeem voldoet immers aan de hoogste Europese eisen.

De DENIOS-brandcompartimentenfamilie met de gecertificeerde FBM- en BMC-modellen breidt zich uit met het nieuwste type ‘The Cube’. Het prototype werd geïntroduceerd op de World of Technology & Science en gelijk onderscheiden met de prijs voor beste innovatie, de TechAward 2014.