• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Hitma Groep B.V.

Representatieve monstername van pulp vraagt om speciale monstername-afsluiters

woensdag, 04 februari 2015

Large_representatieve-monstername-van-pulp-vraagt-om-speciale-monstername-afsluiters

Het schijnt dat 75 procent van de Nederlandse beroepsbevolking het liefst werkt in een bedrijf waar zo min mogelijk papier wordt gebruikt. Dat is in het kader van duurzaamheid en zorg voor het milieu goed nieuws, maar ondanks dat we het gebruik terugbrengen, is papier nog steeds overal om ons heen.

Duurzame papierproductie

Gelukkig doet de papierindustrie er alles aan het productieproces zo duurzaam mogelijk te maken. Energie en grondstoffen worden hergebruikt en er wordt steeds meer bio-energie ingezet. En wist u dat oud-papier de belangrijkste vezelbron is voor de papier- en kartonindustrie? 82% van het papier en karton dat in Nederland wordt geproduceerd, bestaat uit gerecycled oud-papier en -karton (*bron: www.papierenkarton.nl).

Samenstelling pulp controleren

Pulp, basisbestanddeel van papier, bestaat primair uit houtvezels en water. Zodra de pulp gereed is voor gebruik, begint de papierproductie. U vraagt zich misschien af hoe operators in de papierindustrie controleren of de samenstelling van de pulp in orde is? Deze samenstelling is tenslotte van groot belang voor de constante kwaliteit van het papier. Voor deze controle nemen operators pulpmonsters die ze analyseren. Op basis van de uitkomst van de analyse, weet de operator of en hoe hij/zij het proces moet bijsturen.

Pulpmonsters

Overigens is het nemen van pulpmonsters niet eenvoudig. De werking van het monsternametoestel mag niet afhankelijk zijn van de operator die de handelingen uitvoert en de monstername mag de homogeniteit niet verstoren. Ook moet worden voorkomen dat ontwateringseffecten van invloed zijn op het genomen monster. Daarom worden voor hoog viskeuze media zoals papierpulp speciale monstername-afsluiters ingezet.

True Stock Sampling Valve

De True Stock Sampling Valve van Straman is zo’n monstername-afsluiter die uitstekend gebruikt kan worden voor representatieve monsters uit hoog viskeuze stromingen en slurries. Deze True Stock-afsluiter beschikt over een unieke koppeling die het mogelijk maakt tijdens het productieproces monsters te nemen uit de pulpmassa. Welk type sampling valve uiteindelijk het meest geschikt is voor een toepassing, is afhankelijk van de consistentie van de pulp. 

Om bedrijven binnen de paper & pulp industrie te helpen bij hun keuze en bij het nemen van representatieve monsters, heb ik een presentatie samengesteld. Bent u geïnteresseerd in deze presentatie? Laat het me weten.