• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Delft Solids Solutions B.V.

(Ont)mengdag 2015

dinsdag, 19 mei 2015

Large__ont_mengdag-2015

Op 19 mei a.s. organiseert Delft Solids Solutions in samenwerking met Hosokawa, Lindor, Abbott Healthcare, DSM/TUDelft, Aspen Oss en Zetadec de (Ont)mengdag 2015.

Na recentelijk in de markt gepolst te hebben blijkt er bij veel organisaties een behoefte om meer te leren over poedergedrag en het werken met en handelen van poeder(mengsels). 

Historie 

Een Amerikaanse publicatie uit 1930 beschreef ongeveer 2000 recepten van mengsels voor alledaagse gebruiksartikelen zoals zeep, schoonheidsmiddelen, inkt, verf maar ook bestrijdingsmiddelen. Al deze eindproducten van chemische mengsels zijn feitelijk mengsels van vaste stoffen en vloeistoffen. Tot begin jaren 50 waren de unit-operations rondom het werken met vaste stoffen vrij eenvoudig: breken, malen, wegen, mengen, conserveren etc. Mengen op kleine schaal was roeren met een schep, mortieren of er een vloeistof aan toe te voegen en een emulsie of suspensie (pasta) van maken. 

In de loop der jaren is er schaalvergroting opgetreden, worden er steeds meer soorten mengsels geproduceerd en daarbij zijn ook de kwaliteitseisen veel strenger geworden. 

Vanaf de vijftiger jaren is mengen dan ook een echt vakgebied geworden waarbij ontmengen als foutenbron actueel is geworden. De basis eisen voor een ideale menger zijn dat ze snel een volledig mengsel produceren en de kwaliteit van het product behouden, ze gemakkelijk zijn te legen en eenvoudig schoon te maken, verder weinig onderhoud vergen en een laag energieverbruik hebben. 

Mengen & Ontmengen 

Mengen begint met een goede kennis van de eigenschappen van uw product. Vervolgens dienen er keuzes gemaakt te worden tussen batchgewijs of continu mengen. Welke werkwijze is gewenst dan wel voor uw product het meest geschikt? Ook dient er aandacht te worden geschonken of uw product voorzichtig (low shear) of energie-intensief (high shear) gemengd dient te worden. 

Het samenstellen van goede mengsels van poederdeeltjes met een verschillende deeltjesgrootte en dichtheid met eventueel extra nog een vloeistof is voor veel industriële processen essentieel maar zeker niet alledaags. 

Daarbij stellen de farmaceutische industrie, diervoeder- en voedingsmiddelenindustrie zeer hoge eisen. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een actief farmaceutisch bestanddeel in verschillende concentraties in capsules zit, of dat in een diervoeder premix de vitamines in concentratie verschillen Eveneens geldt dit ook bij smaak- of kleurverschillen in voedingsmiddelen. Kortom reden voor strikte regulering. 

Voor elke mengbehoefte bestaat er wel een geschikte menger gebaseerd op het principe van diffusie waarbij de losse deeltjes langs elkaar en de wand van de menger rollen, convectie waarbij als het ware “bulk” worden gemengd met bijvoorbeeld een peddel, mengen met hoge afschuifkracht (shear) waarbij met roterende bladen die met een behoorlijke snelheid draaien ook agglomeraten en cohesieve poeders worden gemengd en tenslotte fluïdisatie mengen. Volgens elk principe zijn er veelal meerdere uitvoeringen en capaciteiten, meestal in een batch uitvoering maar ook als een continue proces. Aangepaste mengers zijn er voor het mengen van granulaten en het produceren van pasta’s. 

Seminar 

In dit eendaagse seminar komen sprekers aan bod van zowel fabrikanten en leveranciers van mengapparatuur als ook gebruikers uit de farmaceutische, voedingsmiddelen- en chemische industrie. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op de werking en principes van verschillende type mengers en anderzijds komen er praktijkproblemen en oplossingen aan bod. 

We denken daarmee een interessant en ook interactief programma te hebben samengesteld voor een ieder die te maken heeft met het werken met poeders en vaste stoffen en het (ont)mengen daarvan. 

Voor wie is dit seminar? 

Operators, plantmanagers, technici en onderzoekers die werken met poeders in de farmaceutische-, diervoeder- voedingsmiddelenindustrie en chemische industrie. 

Sprekers 

Deze eendaagse bijeenkomst staat in het teken van alle ins en outs van vaste stof mengen. De voertaal is Nederlands en er worden lezingen gegeven door vooraanstaande partijen op dit vakgebied. Denk hierbij aan Hosokawa en Lindor als bekende leveranciers van verschillende type mengers evenals partijen werkzaam op het vakgebied mengen in chemie, food, feed en farma. 

Inmiddels hebben ook sprekers van Abbott Healthcare, DSM/TUDelft, Aspen Oss en Zetadec hun deelname bevestigd. Kortom, een ideale mogelijkheid om kennis van theoretische en praktische aard op te doen en om te netwerken met collega’s uit eenzelfde discipline. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

Algemene informatie 

Wanneer : Dinsdag 19 mei 2015 

Locatie : Van der Valk Hotel 

Adres : Laan van Europa 1600 3317 DB Dordrecht 

Kosten : € 395,- ex. BTW per persoon.


Dit is een activiteit van Delft Solids Solutions B.V.