• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

PAO Techniek en Management (PAOTM)

Cursussen Explosieveiligheid en ATEX

vrijdag, 10 april 2015

Large_large_explosieveiligheid_cursus_1_

DELFT - PAO Techniek, onderdeel van stichting PostAcademisch Onderwijs, biedt een uitgebreid aanbod van cursussen, onder andere voor de procesindustrie. Daarbij wordt uiteraard de veiligheid niet vergeten met onder meer de cursussen Explosieveiligheid en ATEX.

PAO Techniek heeft haar roots in de academische (bèta)wereld en combineert binnen de cursussen up to date academische kennis en kunde met hoogopgeleide expertise uit het adviserend bedrijfsleven als Inburex GmbH en ISMA België. Met docenten door deelnemers benoemd als lopende encyclopedieën!

Bent u dus op zoek naar een korte cursus waar niet alleen ‘de standaardnormenlijstjes worden afgewerkt’, maar echt begrip op het onderwerp wordt bijgebracht en op al uw specifieke vragen kan worden ingegaan, schrijf u dan in voor één van onze cursussen!

Explosieveiligheid – 18, 19 en 20 november 2015

Beheersen van gas-, damp- en stofexplosierisico’s

Deze cursus geeft een gedegen overzicht van veel aspecten van explosieveiligheid en is ruwweg uit drie delen opgebouwd: een dag theorie, een dag preventie en een dag beveiliging. De cursus heeft een lange traditie en wordt jaarlijks ge-update naar de huidige stand van inzichten in het vakgebied en aan de hand van de ruime praktijkervaring van de docenten. Er wordt veel tijd ingeruimd voor praktische workshops en het gezamenlijk uitwerken van cases. Daarnaast bestaat ruime gelegenheid problemen uit de eigen bedrijfspraktijk met de docenten te bespreken.

Na afloop bent u in staat procesinstallaties en arbeidssituaties te beoordelen op explosiegevaar; u kunt realistische oplossingen formuleren.

Voor meer informatie klik hier.

ATEX: Voldoet uw bedrijf aan deze richtlijn? – 1 dag, op aanvraag

Op 1 juli 2003 trad de ATEX 137 Europese richtlijn definitief in werking voor nieuwe installaties/werkplekken en voor gewijzigde installaties/werkplekken. Sinds 1 juli 2006 moeten ook bestaande, ongewijzigde installaties en werkplekken aan ATEX 137 voldoen. ATEX 137 maakt deel uit van een reeks richtlijnen ter verbetering van de veiligheid op de werkplek. Zo bestaat ook de Chemical Agents Directive of CAD die alle gevaarlijke eigenschappen van stoffen en mengsels als onderwerp heeft.

Ook zijn er richtlijnen ter verbetering van de open Europese markt. De Machinerichtlijn stelt al een aantal jaren dat machines veilig moeten zijn voordat ze op de markt worden gebracht, en brand en explosie worden expliciet genoemd als risico's waaraan aandacht besteed moet worden. Naast de Machinerichtlijn is sinds 1996 ook de ATEX 100a richtlijn van kracht die stelt dat apparatuur en beveiligingssystemen alleen op de markt mogen worden gebracht voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer, wanneer ze aan essentiële veiligheidseisen voldoen en gecertificeerd zijn.

Deze eendaagse cursus geeft u het overzicht over -en het verband tussen- de ATEX 137, de CAD, de ATEX 100a en de Machinerichtlijn, en de relevantie van die richtlijnen voor explosiegevaarlijke situaties en installaties.

Voor meer informatie klik hier

Kijk voor een compleet overzicht van al onze cursussen op www.pao.tudelft.nl