• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Hitma Groep B.V.

Deeltjestellers helpen bij verbeteren betrouwbaarheid machines

dinsdag, 19 mei 2015

Large_deeltjestelers_helpen_bij_betrouwbaarheid_machines

Bij de naam HITMA Filtratie denkt u waarschijnlijk: “leverancier van filtratieproducten’. Persoonlijk zie ik ons bedrijf meer als ‘solution provider’.

Tot ons assortiment behoren uiteraard vele soorten filters, filterbehuizingen en –elementen, maar ook conditiebewaking is vereist om productiemiddelen in topconditie te brengen en houden. Hiervoor leveren we monitoring equipment in de vorm van het HIAC-deeltjestellersprogramma van Beckman Coulter.De klant bepaalt de keuze. Internormen levert ook een metaaldeeltjesmonitor voor het detecteren van relatief grote deeltjes in olie (>200 micron Fe).

Rol deeltjesteller bij conditiebewaking

Conditiebewaking van olie wordt steeds belangrijker in de machinebouw. Dit draagt bij aan een hogere beschikbaarheid van systemen, maakt zwaardere belastingen mogelijk en zorgt voor kostenverlaging.

Deeltjestellers kunnen een grote rol spelen bij conditiebewaking. U ziet dat de conditie achteruit gaat aan de grootte en aard van de verontreiniging in de olie. Falende afdichtingen of vroegtijdige slijtage van componenten vallen als eerste op, voor afwijkend gedrag van een hydraulisch systeem (haperen) of veranderende procesparameters (bijvoorbeeld oplopende druk of temperatuur). Vooral in de mobiele markt is er steeds meer belangstelling voor deeltjestelling. Men vervangt falende onderdelen het liefst op tijd en in de werkplaats onder geconditioneerde omstandigheden.

Analyse door ons filtratielaboratorium

Deeltjestellers zijn nuttige instrumenten, maar u kunt er niet blind op vertrouwen. Onze eigen servicetechnici geven dan ook de voorkeur aan analyse en bemonstering door ons filtratielaboratorium. Ze adviseren u liever aan de hand van hun eigen ervaring met bestaande installaties en op basis van de labmetingen dan alleen de uitkomsten van een deeltjesteller te raadplegen.