• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

ERIKS bv

Voldoen uw slangen, afsluiters en kunststof componenten al aan de EC1935/2004?

woensdag, 10 juni 2015

Large_voldoen-uw-slangen_-afsluiters_-rubber-en-kunststof-componenten-al-aan-de-ec1935-2004

ALKMAAR - Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de EC1935/2004, de Europese wet voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, een belangrijk issue. De naleving van deze wet wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Materialen mogen geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

 • Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens
 • Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het levensmiddel kunnen leiden
 • Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden


In de EC1935/2004 is vastgelegd dat de uitwisseling van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen. De EC1935/2004 is een kaderwetgeving waaronder de verdere eisen zijn gedefinieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EU 10/2011) maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006), vastgelegd.

Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006) bij ERIKS

Materialen dienen overeenkomstig goede fabricagemethoden vervaardigd te worden. Correcte fabricagemethodieken en werkplaats, kwaliteitsborging (ISO9001), kwaliteitscontrole, correcte documentatie en werkinstructies. Om er ook van verzekerd te zijn dat er tijdens de verdere ver- en bewerking van het materiaal geen schadelijke handelingen aan het materiaal plaatsvinden, zijn er aanvullende eisen vastgelegd.

Het GMP kwaliteitsborgingsysteem voor de productie komt voort uit de farmaceutische industrie. Hiermee wordt onder andere ook de volledige traceerbaarheid van bewerkte onderdelen gegarandeerd. De GMP-richtlijnen komen boven op de bestaande kwaliteitsborging. Tevens zullen tijdens het productieproces de volgende punten gegarandeerd dienen te worden:

 • volledige traceerbaarheid van het materiaal tijdens de productie
 • schone werkplekken, geen mogelijkheid tot contaminatie door andere materialen
 • gebruik van goedgekeurde smeermiddelen
 • gebruik van goedgekeurde verpakkingsmaterialen


ERIKS conformeert zich, waar mogelijk, aan de GMP 2023/2006 en heeft de ambitie om op dit steeds verder te verbeteren. ERIKS heeft zijn productie voor kunststoffen zelfs zo aangepast dat deze door Lloyds gecertificeerd is conform ISO22000.

ERIKS biedt maatwerk advies en approved producten

Om de kennis over de EC1935/2004 bij bedrijven te vergroten geeft ERIKS workshops op locatie, maar ook praktische hulp om het productieproces approved maken. De beschikbare afsluiters, slangen, kunststoffen en afdichtingen van ERIKS hebben een duidelijk markering van EC1935/2004 approval en ook de traceability is geborgd. Per product is een certificaat en/of documentatie beschikbaar die u kunt overleggen aan controlerende instanties.