• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Hitma Groep B.V.

Steriele monstername draagt bij aan betrouwbare kwaliteitscontrole

donderdag, 11 juni 2015

Large_steriele-monstername-draagt-bij-aan-betrouwbare-kwaliteitscontrole

Tijdens een productieproces binnen de voedingsindustrie is de kwaliteitscontrole van een product een kritische en kostbare activiteit. Om zo’n kwaliteitscontrole uit te voeren is een productmonster van hoge kwaliteit nodig. Betrouwbare monsters nemen is een uitdaging. Er moet een aantal specifieke handelingen worden verricht voor en tijdens het bemonsteren. De kwaliteit dient consistent te zijn, ongeacht de persoon die het monster neemt. Dit is te realiseren als er voldoende kennis over het nemen van monsters aanwezig is en de juiste monsternametechnologie en monsternamesystemen worden toegepast.

Als het bemonsteren in sanitaire processen niet correct wordt uitgevoerd en dus een verkeerd monster oplevert, brengt dit onvoorziene kosten en risico’s met zich mee, bijvoorbeeld bij onterechte afkeur van een batch. En daar komt het extra werk dat dit oplevert nog bij.

Keuze monstername-equipment

In een beschermde omgeving, zoals een cleanroom, moeten invloeden van buitenaf worden uitgesloten. Ook de keuze van de monstername-equipment en de plaats waar de kraan wordt geplaatst spelen een grote rol. Tevens moet rekening worden gehouden met eventuele sterilisatieprocedures van systemen waarop monstername-apparatuur wordt gemonteerd.

Voorkom vervuiling

Reinheid is één van de factoren die de kwaliteit van een productmonster bepalen. Het is daarom belangrijk dat uw monsternamekraan aan de binnenkant goed te reinigen en te steriliseren is. Een voorbeeld van een betrouwbare monsterkraan is het aseptische monsternamesysteem van Keofitt. Dit systeem beschermt uw monsters tegen besmettingen, zowel bij het nemen van het monster als tijdens het vervoer naar het laboratorium. Daarnaast zijn deze kranen goed te reinigen.

Disposable sample bags

Het aan te raden dat het productmonster in een disposable sample-bag genomen wordt. Deze sample-bag is dan een integraal onderdeel van de monsternamekraan en voorkomt eventuele vervuiling. Lang niet alle procestechnologen zijn ervan op de hoogte, maar single-use oplossingen worden steeds gangbaarder in steriele processen.

Single-use monsternamesets bieden opvallende voordelen. Tijdens het monsternameproces hoeft u bijvoorbeeld geen onderdelen te demonteren en te reinigen om ze vervolgens weer in het systeem te monteren. Een single-use monsternameset monteert u direct op een procesvat, voorraadvat of leiding. Na de monstername demonteert u de set en gooit u ‘m weg. Voor montage en demontage heeft u geen gereedschappen nodig.

Meer weten?

Voor meer informatie over steriele monstername binnen de voedingsmiddelenindustrie kunt u terecht bij Tony Dinsbach (06 51 48 83 97).