• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TU Delft

Virgin Islands tackelen waterschaarste met Nederlandse techniek >>

woensdag, 22 juli 2015

Large_virgin-islands-tackelen-waterschaarste-met-nederlandse-ontziltingstechniek

DELFT - De Virgin Islands, een eilandengroep in de Caribische Zee, hebben afgelopen weekend een primeur gehad met het in gebruik nemen van de eerste duurzame ontziltingsinstallatie van het Nederlandse bedrijf Elemental Water Makers. De techniek stelt eilandbewoners in staat om zeewater om te zetten in zoet water met duurzame energie.

De installatie, aangedreven op zonne-energie, produceert 12.500 liter ontzout water per dag. Elemental Water Makers (EWM) biedt daarmee een duurzame en betrouwbare bron van zoet water tegen lage kosten.Gebruikers kunnen er hun dagelijkse huishoudelijke en irrigatie waterbehoefte mee vervullen. Via een live webportaal kunnen zowel de waterproductie als de verbruikte zonne-energie overal ter wereld gevolgd worden.

Toenemende waterschaarste en beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen vragen om nieuwe oplossingen. “Zeewater is bijna ongelimiteerd beschikbaar en kan met duurzame energie bruikbaar worden gemaakt”, zegt Sid Vollebregt managing director van EWM. “Het is een logische oplossing voor de bestaande schaarste van zoet water.”

Tot voor kort bestonden er nog barrières om duurzame energie in combinatie met ontzilting te gebruiken. “De meest toegepaste ontziltingstechniek, omgekeerde osmose, is ontworpen voor continu gebruik, terwijl duurzame energie van de zon of de wind niet altijd beschikbaar is”, zegt Vollebregt. Bestaande oplossingen maakten daarom vaak gebruik van batterijen, met hoge kosten tot gevolg. “Elemental Water Makers lost dit probleem op”, vertelt Vollebregt.

Delft

Het jonge bedrijf uit Delft, opgericht door twee ingenieurs van de TU Delft en gevestigd in de incubator YES!Delft, kan water ontzilten met fluctuerende bron(nen) van duurzame energie. “Dat is mogelijk door slim gebruik te maken van de zwaartekracht’’, zegt Vollebregt. ‘’Omgekeerde osmose heeft zeewater onder hoge druk nodig. Via een waterbuffer geinstalleerd op hoogte kunnen we het systeem continu van druk voorzien. De benodigde hoogte hebben we vervolgens sterk gereduceerd door de resterende druk in de uitgaande zoutwater stroom her te gebruiken.’’ Het werkingsprincipe word verder toegelicht op de website: www.elementalwatermakers.com

Met de techniek kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd. ”Onze oplossing is bovendien schaalbaar: van een paar kubieke meter per dag tot miljoenen liters”, aldus Vollebregt. Elemental Water Makers ziet dan ook veel interesse in de techniek en voert onder meer gesprekken met regeringen om de duurzame bron van zoetwater ook voor andere eilanden mogelijk te maken.

Over Elemental Water Makers

Opgericht in 2012, Elemental Water Makers levert duurzaam aangedreven ontziltingsoplossingen voor de voorziening van zoet water. In tegenstelling tot de gemeentelijke water voorziening, conventioneel aangedreven ontziltingsinstallatie of het transport van water, maakt de oplossing een betrouwbare voorziening van zoet water tegen lage kosten mogelijk, onafhankelijk van de beschikbaarheid, prijs en uitstoot van fossiele brandstoffen. Elemental Water Makers is een start-up uit het netwerk van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta)