• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Autodesk B.V.

Onderzoek toont aan dat AutoCAD 2010 de productiviteit met 60% verhoogt

woensdag, 03 februari 2010

Large_autocad-2010

ARNHEM – Autodesk, Inc, aanbieder van innovatieve 2D- en 3D-ontwerpsoftware voor werktuigbouwkundigen, de bouwsector en de film- en game-industrie, heeft de resultaten van een onderzoek bekendgemaakt waaruit blijkt dat engineers en ontwerpers een productiviteitsstijging van ruim 60% kunnen bereiken door hun ontwerp- en documentatietaken uit te voeren met AutoCAD 2010. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Cambashi Limited en brengt in kaart hoeveel tijd bepaalde taken in beslag nemen met AutoCAD 2010 in vergelijking met AutoCAD 2007.

De conclusie van het rapport is dat de gemiddelde gebruiker met AutoCAD 2010 een aanzienlijk betere performance bereikt. Naast het feit dat een groot aantal taken sneller is af te handelen, zorgen de nieuwe features van AutoCAD 2010 – waaronder de verbeterde pdf-functionaliteit – voor een veelzijdiger ontwerppakket, waarmee de samenwerking met andere partijen eenvoudiger wordt. De nieuwe features in AutoCAD 2010 zorgen er onder andere voor dat de gebruiker zijn return on investment sneller kan realiseren.

Features AutoCAD 2010 houden direct verband met verhoogde productiviteit
Het onderzoek van Cambashi toont aan dat de verbeterde features in AutoCAD 2010 het aantal herhaaltaken tot een minimum reduceren en het aantal handelingen terugbrengen dat nodig is om ontwerpen te documenteren en te communiceren. De onderzoekers gingen bij hun onderzoek uit van een typische ontwerpcyclus.

Een aantal kernconclusies:
- Dankzij de functionaliteiten op het gebied van pdf-publicatie biedt AutoCAD 2010 een betere visuele kwaliteit bij kleinere bestanden. Bovendien is het nu mogelijk een pdf als onderlegger te gebruiken. Deze pdf-features zorgen voor een productiviteitsverhoging van 63%
- AutoCAD 2010 beschikt nu over free form design-tools, waardoor de gebruiker nagenoeg iedere denkbare vorm kan creëren door simpelweg aan lijnen, hoeken en knooppunten te duwen en te trekken. De free form-functionaliteiten bleken goed voor een productiviteitsverhoging van 62%
- De dynamic block-functionaliteiten zijn verbeterd; het is voortaan mogelijk wijzigingen aan te brengen in eerder opgeslagen blocks. Dankzij dit hergebruik van bestaande ontwerpen gaat de productiviteit met zo’n 44% omhoog
- Nieuwe pdf-features vergroten de import-, onderlegger- en publicatiefunctionaliteiten en verbeteren de communicatie tussen de betrokken partijen. Resultaat: een productiviteit die 43% hoger ligt dan voorheen
- AutoCAD 2010 beschikt over tools voor parametrisch ontwerpen, waardoor het mogelijk is relaties tussen objecten te definiëren. Deze tools zorgen voor een productiviteitsverhoging van 35%.

“De huidige economische situatie dwingt ons allemaal meer te doen met minder. Met de nieuwe features in AutoCAD 2010 willen wij van Autodesk ervoor zorgen dat ontwerpers hun projecten nog sneller en efficiënter kunnen ontwerpen en documenteren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die ze gewend zijn te leveren,” aldus Guri Stark, Autodesk vice president, AutoCAD and Platform Products. “Iedere nieuwe feature in AutoCAD 2010 is erop gericht de tijd rond routinematige activiteiten te minimaliseren en deze gewonnen tijd te besteden aan nuttigere handelingen.”

Over het onderzoek
Autodesk heeft Cambashi Limited, een onafhankelijk analyse- en adviesbureau, gevraagd een productiviteitsonderzoek uit te voeren met betrekking tot AutoCAD 2010. Cambashi ging uit van een taakgerichte benadering en vergeleek de tijd die gemoeid was met een bepaalde ontwerptaak in AutoCAD 2010 met de tijd voor diezelfde taak in AutoCAD 2007. De deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd een ontwerptaak uit te voeren die betrekking had op een gebouw met een verdieping, een project waarvan men uitgaat dat het een typisch ontwerpproject vertegenwoordigt. Het complete onderzoek is te downloaden via de onderstaande deeplink

© Autodesk, Inc.