• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

WAM Holland Bulk Handling Equipment B.V.

WAM continue menger voor rioolwaterzuivering

maandag, 11 juli 2016

Large_wam_continue_menger_voor_rioolwaterzuivering

MAASDIJK - Randapparatuur ten behoeve van slibverwerking is essentieel voor een goed functionerend proces. 

Hierbij kunt u denken aan toepassingen op bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringen. WAM Holland levert hiervoor diverse randapparatuur waaronder bijvoorbeeld schroeftransporteurs, schuifafsluiters, afzuigfilters en continue mengers.

Voordat een product een droger ingaat moet het bepaalde specificaties hebben. Bij deze toepassing wordt een continue menger ingezet omdat het resultaat van het mengsel homogeen en van een constante kwaliteit moet zijn.

In de horizontale cilindrische mengtrommel roteren ploegscharen of peddels en verdelen de te mengen componenten in de vrije ruimte. Na het mengen heeft het product niet alleen een homogene samenstelling, maar is het ook geruld waardoor het in de droger als een constante stroom goed verwerkt kan worden.

Slib kan slijtende eigenschappen hebben en hier moet in veel gevallen rekening mee gehouden worden. De WAH continue menger kan dan aan de binnenzijde van de mengtrommel bekleed worden met keramische tegeltjes. De mengelementen kunnen worden uitgevoerd van een pantsering met wolframcarbide of eveneens keramiek.

In lijn met de droger wordt altijd een type WAH continue menger geplaatst. Niet alleen slib, maar ook digestaat, mest en afvalstromen uit grootkeukens worden als sinds 1983 met een WAH continue menger verwerkt.