• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Aerzen Nederland B.V.

Aerzen Special Products : Ventilatieluchtafzuiging, onbelaste aanloopkleppen en drukregelaars

woensdag, 13 juli 2016

Large_aerzen-special-products-ventilatieluchtafzuiging-onbelaste-aanloopkleppen-en-drukregelaars

DUIVEN - Aerzen Special Products (ASP) is binnen de Aerzen groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van speciale componenten. ASP, gevestigd in Duiven, beschikt over ruim 25 jaar ervaring op het gebied van technologie voor procesoptimalisatie.


Energiebesparing door Aerobox ventilatieluchtafzuiging

Koude lucht bevat meer zuurstof per kubieke meter dan warme lucht. Bij de beluchting van waterzuiveringsinstallaties draagt het aanzuigen van relatief koude lucht dan ook bij aan een

grotere energie-efficiency. ASP ontwikkelde hiervoor de Aerobox. Deze biedt de oplossing voor een veel voorkomend probleem: vaak zuigen de beluchtingsblowers hun proceslucht aan uit de compressorruimte. Echter, de hier opgestelde blowers verwarmen de lucht. Deze lucht wordt weliswaar afgevoerd door een ventilatieluchtstroom maar indien deze ventilatielucht zich mengt met de aanzuiglucht zorgt dit voor een ongewenste opwarming. De Aerobox sluit aan op de bloweromkasting en zorgt voor de afzuiging van koellucht uit de compressorruimte. De Aerobox is leverbaar met en zonder ventilator.

Reductie installatiekosten door Aeromat onbelaste aanloopkleppen

In de beluchtingsstations van waterzuiveringsinstallaties staan vaak meerdere blowers opgesteld. Indien de basislast van de zuivering zodanig is dat één blower op een vast toerental draait, is hiervoor geen frequentieregelaar nodig. De blower kan dan in z'n meest efficiënte werkpunt draaien. Om de startstroom van de elektromotor te beperken is, vanwege de verdringerkarakteristiek van de blower, een onbelaste aanloopklep nodig. Met een Aeromat onbelaste aanloopklep hoeft u geen relatief dure frequentieregelaar te installeren.

Reductie installatiekosten door Aeropress drukregelaars

Tijdens het spoelen van filterketels en -bedden bij de productie van drinkwater, moet eerst het filterbed 'doorgebroken' worden met lucht. Hiervoor worden meestal blowers gebruikt. Tijdens dit doorbreken, dat ongeveer 10 tot 15 seconden duurt, dient de druk constant te blijven. Bij een te hoge druk kan het filterbed omgewoeld worden, waardoor een goede zuivering niet meer mogelijk zou zijn. Voor dergelijke processen is het aan te raden om een Aeropress drukregelaar toe te passen. Deze blaast bij het bereiken van de ingestelde druk de lucht gedoseerd af waardoor de systeemdruk gehandhaafd blijft. Na doorbreken van het filterbed zakt de druk voor de verdere spoeling.

Aeropress drukregelaars zijn 'eigenmediumgestuurd'. Dat wil zeggen dat er geen elektrische of persluchtaansluiting nodig is. Dit betekent een reductie van de installatiekosten. Bovendien vergroot u met Aeropress drukregelaars de bedrijfszekerheid van uw installatie.