• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

Bascules Robbe nv

24 uurs service van Bascules Robbe

donderdag, 15 december 2016

Large_24_uurs_service_van_bascules_robbe

TORHOUT - Bascules Robbe beschikt over een 24 / 24 u dienst-na-herstelling! U kunt altijds telefonisch contacteren bij problemen of vragen. Ook tijdens de vakantieperiodes zijn ze bereikbaar!


VCA

Bascules Robbe is een VCA* gecertificeerd bedrijf. Dit is een waarborg voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het werk.


Keuringsinstelling Robbe (KIR)

De afdeling KIR van Bascules Robbe NV bezit een BELAC accreditatie conform de EN ISO/IEC 17020 voor het inspecteren van weeginstrumenten:
 • klasse I weeginstrumenten tot 1,110kg (min. indeling e= 0,001g / d=0,0001g) 
 • klasse II toestellen tot 65kg (min. indeling e= 0,01g d=0,001g) 
 • klasse III toestellen tot 200t
 • klasse IIII tot 200t

Voor geijkte weegtoestellen hebben ze een erkenning bij de Belgische Metrologische Dienst als “inspectieorganisme van weegwerktuigen”.

Bascules Robbe mag dus wettelijke toezichten uitvoeren (bv. herijken, verzegelen na herstelling, enz.) op niet-automatische weeginstrumenten die gebruikt worden in het economisch verkeer en dit volgens de norm EN45 501. M.a.w. we hebben het zegelrecht en mogen herijkvignetten. Voor ongeijkte weegtoestellen (vb. toestellen gebruikt in productieomgeving) zijn onze controles opgenomen in ons kwaliteitssysteem en dit volgens de norm EN45501 en andere beschreven testmethoden (bijvoorbeeld voor BENOR, GMP, BRC, enz…).

Onder dit luik controleren we ook de statische werking (EN45501) van automatische weeginstrumenten. Hierbij verschaffen we ook de nodige vereiste rapporten die u kunt gebruiken voor uw interne kwaliteitsaudits. Sinds juni 2013 is de KEURINGSINSTELLING ROBBE gecertificeerd voor het eerste ijken op niet automatische weeginstrumenten waarvan wij fabrikant zijn. Dit betekent dat wij zowel in onze atelier als bij u ter plaatse uw bankweegschaal, weegplateau of weegbrug kunnen ijken voor gebruik in het economisch verkeer.


Wist u dat:

 • Er een onderscheid gemaakt wordt tussen NAWI niet-automatische weeginstrumenten en AWI automatische weeginstrumenten.
 • Bij NAWI is er een menselijke tussenkomst om het gewicht te bepalen, bij AWI niet.
 • De NAWI Europees geijkt worden.
 • Alle AWI vanaf 2016 Europees MID (Measuring Instrument Directive) geijkt zullen worden en we nu in een overgangsfase zijn waarbij de AWI nationaal of Europees geijkt kunnen worden.
 • Het toezicht op weegtoestellen (herijk) een nationale materie is. In België moeten weegtoestellen gebruikt in het economisch verkeer om de 4 jaar herijkt worden zie hieronder bij Documenten voor meer info. (uitzondering: AWI’s op vrachtwagens, heftrucks en andere voertuigen moeten om de 2 jaar herijkt worden) .
 • De verantwoordelijkheid om een herijk aan te vragen bij U ligt. U krijgt dus geen verwittiging meer die u er aan herinnert dat uw weegtoestel herijkt moet worden.
 • De Metrologie geen herijken meer uitvoert op NAWI, maar wel erkende keuringsinstellingen zoals KIR. 
 • Weegtoestellen geijkt moeten worden van zodra ze gebruikt zijn:
  • in het economische verkeer (bepaling van massa voor handel)
  • ter berekening van heffingen, restituties, tolgeld, tarief, boetes, enz.
  • voor medische praktijken (vervaardigen medicijnen, observatie van patiënten en hun medische behandelingen)
 • Het certificaat van Conformiteit van EG keuring gelijkwaardig is met het ijkcertificaat. Er worden voor weegtoestellen met dit certificaat geen ijkcertificaten meer geleverd door de Metrologie.
 • Indien u een opmerking of klacht heeft met betrekking tot de activiteiten van de KeuringsInstelling Robbe, dit gemeld kan worden door onderstaand aanbrengformulier in te vullen en terug te mailen naar Quality@basculesrobbe.be.
  U zal op de hoogte gehouden worden m.b.t. de ontvankelijkheid, de voorstellen voor eventuele maatregelen en de afhandeling van uw opmerking of klacht.
  Alle opmerkingen of klachten worden vertrouwelijk behandeld en beschouwd als een positieve bijdrage tot de verbetering van het kwaliteitssysteem. 


Documenten