• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Naaykens Luchttechnische Apparatenbouw B.V.

Glasrecyclingsinstallatie voor het afzuigen van verontreinigingen uit productstroom

vrijdag, 20 januari 2017

Large_glasrecyclingsinstallatie-voor-het-afzuigen-van-verontreinigingen-uit-productstroom

TILBURG - In 1978 werd de eerste echte glasbak geplaatst in Nederland en in 1983 stonden ze in alle Nederlandse gemeentes. 

De start van het inzamelen van glazen potjes en flessen was een feit. Aan de basis van dit proces stond het bedrijf Maltha, dat in Rotterdam, Waalwijk en Emmen glasrecyclingsinstallaties had staan. Met de bouw van de meest geavanceerde recyclingfabriek in Dintelmond in 1993, kwam er een einde aan de locaties Rotterdam en Waalwijk. Locatie Emmen onderging de afgelopen jaren een metamorfose en ook de afzuiginstallatie uit 1982 was aan vervanging toe. 

In Naaykens’ Luchttechnische Apparatenbouw heeft Maltha al vanaf het begin haar partner voor het scheiden van het plastic, kurk, etiketten en aluminium uit de stroom glasscherven. Deze ongewenste vervuiling wordt afgezogen bij de zeefdekken, waar door middel van trillingen de grove en fijne fracties worden gescheiden. In hoogte verstelbare afzuigkappen zorgen ervoor dat de vervuiling met hoge snelheid uit de productstroom wordt weggezogen en in een grote cycloon wordt gescheiden van de luchtstroom. Door middel van een pneumatisch bediende dubbele kamersluis wordt dit in een afvalbak gestort. De cycloon, het leidingwerk en de afzuigkappen zijn gemaakt van slijtvast materiaal, omdat ook kleine fracties glas worden meegezogen in de afzuigkappen.

Om productie stilstand zo veel mogelijk te beperken tijdens de ombouwperiode, is de nieuwe installatie op een andere locatie op het terrein geplaatst. Hierdoor kon ook een groot deel van het leidingwerk al worden aangelegd, naast de bestaande afzuiging. Door de afzuigkappen op een effectievere positie te plaatsen en het debiet te vergroten is bereikt dat er meer verontreiniging uit de stroom glasscherven wordt afgezogen.  Hierdoor heeft deze nieuwe afzuiginstallatie er toe bijgedragen dat de zuiverheidsgraad van het gerecyclede glas beduidend is verbeterd, waardoor wordt voldaan aan de steeds strengere eisen van de glasfabrieken.