• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Tema B.V.

Centrifugeren van kunststof granulaten

woensdag, 16 augustus 2017

Large_centrifugeren_van_kunststof_granulaten

TEMA heeft wereldwijd het grootste programma continu werkende centrifuges van het fabricaat Siebtechnik GmbH, ons zusterbedrijf in Mülheim a/d Ruhr. 

Onze centrifuges vinden hun toepassing wereldwijd in vele producten in met name de chemie, mineralen-, voedings-, farmaceutische- en nog vele andere industrieën. Behalve de traditionele applicaties komen er met grote regelmaat aanvragen voor nieuw ontwikkelde producten en/of processen waarvoor wij beschikken over een testcentrum, pilotcentrifuges en gedreven procestechnologen teneinde de toepasbaarheid van onze centrifuges hiervoor te beoordelen en/of een centrifuge hiervoor te engineeren. De meeste van onze centrifuges vinden hun toepassing in suspensies waarin zich solids bevinden tot max. 1 of 2mm bij een gemiddelde deeltjesgrootte van 0,1 – 1mm. Hiervoor worden vaak zeef-, decanteer, of hybride centrifuges ingezet afhankelijk van de deeltjesgrootte, bezinkbaarheid en eisen die gesteld worden aan het filtraat, het vochtpercentage en de zuiverheid van de solids. 

Een toepassing waarmee wij de laatste jaren ook erg succesvol zijn betreft het centrifugeren van kunststof granulaten. Dit zijn deeltjes van meestal zo’n 3mm en kunnen eindproducten of intermediates zijn. De meeste van onze centrifuges hiervoor vinden hun toepassing in de productie van primaire kunststoffen maar ook in de recycling daarvan. Traditioneel voor deze applicatie werden vaak spindrogers en ontwateringszeven toegepast echter deze hebben vaak als nadeel dat het vochtpercentage hoger en de impact op het granulaat groter is waardoor het product beschadigt en fijne deeltjes in het filtraat komen die filters doen verstoppen of anderszins het proces verstoren. Wij krijgen regelmatig aanvragen voor capaciteitsuitbreiding van een bestaande installatie met b.v. spindrogers waarbij de gevraagde capaciteit gehaald kan worden door enkel de spindroger te vervangen door een van onze centrifuges omdat vanwege het lagere vochtpercentage ook de nageschakelde droger meer tonnen per uur kan verwerken. 

Voor kunststof granulaten passen wij zeefcentrifuges toe met name onze TurboCascade en Conturbex en beide machines kunnen wij voor uw granulaat testen. 

Maurits Kouw - Centrifugespecialist TEMA