• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

WAM Holland Bulk Handling Equipment B.V.

WAM Holland levert volgens (EG) 1935/2004

woensdag, 13 september 2017

Large_wam_holland_levert_volgens_eg_19352004

MAASDIJK - Materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 


In Europa is verordening (EG) 1935/2004 van kracht waarin algemene eisen worden gesteld aan machines die in contact komen met levensmiddelen. 

Traceerbaarheid is één van de eisen binnen de verordening (EG) 1935/2004. Vanaf de inkoop van de grondstoffen tot en met het transport naar de klant, dient de gehele materiaalstroom gedocumenteerd en vastgelegd te worden. 

In het leveringsprogramma van WAM Holland is (EG) 1935/2004 volledig geïntegreerd en met succes toegepast in industriële installaties. Een voorbeeld is het WAMFLO®FOOD filter, dit filter is speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen industrie met de focus op de “high end food” toepassingen. De WAMFLO®FOOD filters wordt  o.a. ingezet als ontluchtingsfilters op silo’s en hoppers, en als afzuig- en onderdrukfilter in pneumatisch transportsystemen. 

Enkele belangrijke kenmerken van het WAMFLO®FOOD filter: 

  • volledig volgens (EG) 1935/2004 gecertificeerd 
  •  ATEX zone 21-22 gecertificeerd 
  • Geen losse onderdelen en geen “holle ruimtes” 
  • Servicedeur voorzien van klapbouten