• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

NEN Cursussen

NEN publiceert Nederlandse vertaling van NEN-EN-IEC 60079-10- deel 1 en 2

donderdag, 14 september 2017

Large_nen_publiceert_nederlandse_vertaling_van_nen-en-iec_60079-10-_deel_1_en_2

DELFT - De vertaling van de Europese norm IEC 60079-10 deel 1 en 2 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met gasontploffingsgevaar. Samen met de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 kunnen met deze twee delen de vorm en omvang van de gevarenzones worden bepaald.


Ontwikkeling 

NEN-EN-IEC 60079-10-1 gaat over explosiegevaar door gas, damp en nevel. NEN-EN-IEC 60079-10-2 behandelt stofexplosiegevaar. Ook belangrijk ten opzichte van voorgaande versies is o.a. dat de methode voor de bepaling van gevarenzones is veranderd. Beschermingsmaatregelen worden toegepast om het ontploffingsrisico te verminderen op plaatsen waar gevaarlijke hoeveelheden en concentraties van een brandbaar gas of brandbare damp kunnen ontstaan. NEN-EN-IEC 60079-10 behandelt de belangrijkste criteria voor de vaststelling van het ontstekingsrisico. Ook geeft de norm richtlijnen met betrekking tot parameters die tijdens het ontwerp en het bedrijf kunnen worden toegepast om het ontstekingsrisico te verminderen. 

Aansluiting op de productnormen 

Bij elektrisch materieel wordt deze norm gebruikt als basis voor de juiste selectie en installatie van materieel voor toepassing in gebieden met explosiegevaar. Voor details kan gebruik worden gemaakt van productnormen zoals bijvoorbeeld NEN-EN-IEC 60079-0 over ontwerpen, het beproeven en het markeren van materieel en installatienorm NEN-EN-IEC 60079-14

Toepassing van de norm 

NEN-EN-IEC 60079-10 behandelt de indeling van gevaarlijke gebieden waar zich risico's met een brandbaar gas of een brandbare damp kunnen voordoen, om de juiste selectie en installatie van materieel voor toepassing in deze gevaarlijke gebieden mogelijk te maken. De bedoeling is deze indeling toe te passen op plaatsen waar onder normale atmosferische omstandigheden een ontstekingsrisico kan bestaan als gevolg van de aanwezigheid van een met lucht gemengd brandbaar gas of brandbare damp. 

Let wel: deze indeling is niet van toepassing op: 

 • mijnen met mijngasontploffingsgevaar; 
 • de verwerking en fabricage van springstoffen; 
 • gebieden waar een risico kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van ontvlambaar stof of ontvlambare vezels; 
 • uitzonderlijke rampensituaties die uitgaan boven de afwijkende situaties die worden behandeld in deze norm. 
 • ruimten die voor medische doeleinden worden gebruikt; 
 • gebieden waar de aanwezigheid van brandbare nevel kan leiden tot een onvoorspelbaar risico en die bijzondere aandacht vereisen. 


NEN-EN-IEC 60079 reeks (’Explosieve atmosferen’) is de meest belangrijke normreeks binnen het verantwoordelijkheidsgebied van NEC 31. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces, neem contact op met Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, telefoon 015 2 690 191, e-mail elektrische-installaties@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen 

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie NEC 31 Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar houdt zich bezig met het verbeteren van de veiligheid van het gebied waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische−installaties@nen.nl.