• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Aerzen Nederland B.V.

Geluidstechnische evaluaties van AERZEN

woensdag, 13 december 2017

Large_geluidstechnische_evaluaties_van_aerzen

DUIVEN - AERZEN-machines draaien stil. Maar omdat operationele omgevingen verschillen, beschikken ze over akoestische specialisten om te helpen bij de oplossingen die u nodig hebt, op een snelle en duurzame manier. 


Geluidstechnische optimalisatie

  • evaluatie van condities ter plaatse
  • verzamelen meetgegevens 
  • bepaling geluidsintensiteit volgens ISO 9614 
  • suggesties voor optimalisatie, met prijsopgave 


Voor u als klant voeren ze geluidstechnische evaluaties uit binnen de planning- en ontwerpfase. Ze zorgen ook voor geluidstechnische optimalisaties op reeds bestaande installaties.


Geluidstechnische evaluaties in planning- en projectfase

De geluidsemissie van de geplande AERZEN-machines, de aangesloten pijpleidingsystemen en de geluidsvoortplanting in de ruimte resp. het vrije veld is onderzocht en beschreven, waaronder: Compilatie van de bestaande akoestisch-gerelateerde gegevens Berekening van het uitstralende geluid volgens VDI 3733 Bepaling van de ruimte-invloed en, indien toepasselijk, van andere achtergrondgeluiden Bepaling van het verwachte ruimteniveau Aanbeveling van maatregelen om de gegarandeerde waarden voor de ruimte of immissie te bereiken. Verificatie van de gegarandeerde waarde door akoestische evaluaties en interpretatie, gedeeltelijk door intensiteitsmeting van complex geluid volgens ISO 9614. 

Geluidsoptimalisatie voor bestaande installaties

Registratie van akoestische gegevens en condities ter plaatse Vergelijking van gemeten gegevens met de te berekenen storingsvariabelen (frequentie-positie, resonantiefrequenties) Bespreking van resultaat en voorstel tot optimalisatie met prijsopgave Verificaties van de gegarandeerde waarde door geluidstechnische evaluaties en interpretaties, gedeeltelijk door intensiteitsmeting van complex geluid volgens ISO 9614.