• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

WAM Holland Bulk Handling Equipment B.V.

Veilig lossen met het KCS systeem van WAM Holland

vrijdag, 15 december 2017

Large_veilig_lossen_met_het_kcs_systeem_van_wam_holland

MAASDIJK - Het lossen van bulkwagens of schepen is een langdurig proces waarbij de aandacht makkelijk kan verslappen. 


Bescherming van mens, milieu en installatie is dan ook enorm belangrijk in geval van calamiteiten tijdens het lossen. Vervelende situaties zouden bijvoorbeeld kunnen ontstaan door overvulling of een te hoge druk in een silo. 

WAM Holland levert een beveiligingssysteem onder de naam KCS. Dit systeem voorkomt overvulling of een te hoge druk en kan daarmee schade aan de silo of randapparatuur voorkomen. Door voor en tijdens het laden het systeem continue te controleren wordt voortdurend de status van iedere silo en diens apparaten weergegeven. 

Eventuele systeemalarmen en waarschuwingen worden duidelijk weergegeven en tijdens de vulfase zal iedere alarmsituatie (behalve die voor maximum niveau) onmiddellijk tot afsluiting van de manchetafsluiter leiden, met een geluidsalarm van de desbetreffende silo tot gevolg. Ook wordt met een KCS systeem voorkomen dat de verkeerde silo gevuld kan worden.

Het is een compleet systeem die bestaat uit losse componenten als een digitaal touch screen, niveau metingen, drukmelder, onder-overdrukbeveiliging,  perslucht melder, manchetafsluiter, ontstoffings filter en een alarm. Het KCS systeem kan informatie van 32 silo’s tegelijkertijd ontvangen en kan worden aangesloten via  een ethernet verbinding op een PC of PLC. Het systeem kan ook voor nachtbelading worden ingesteld, waar de vrachtwagen meteen na aansluiting met het laden kan beginnen. 


Kenmerken en voordelen KCS: 

  • Voorkomt schade aan de silo, mens en milieu 
  • Vermindert vervuiling aan milieu
  • Vermijdt het risico van het vullen van de verkeerde silo
  • Geschikt voor nachtbelading