• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Magnetrol International NV

Thermatel® TA2 thermische massadebietmeter meet broeikasgas

vrijdag, 16 april 2010

Large_magnetrol-thermatel

ZELE – De nieuwe Thermatel TA2 massadebietmeter broeikasgasemissies meet in overeenstemming met de nieuwe Amerikaanse milieuverordening (EPA 40 CFR part 98). Volgens deze nieuwe verordening moeten bedrijven die meer dan 25.000 ton CO2-equivalent per jaar uitstoten hun broeikasgasemissies vanaf 1 januari 2010 rapporteren.

De thermische dispersietechnologie van Magnetrols TA2 model, levert een nauwkeurige en economische methode om de hoeveelheid uitgestoten methaan of aardgas te meten en bepaalt tevens de kooldioxide-emissies (CO2), waarmee aan de EPA-vereisten wordt voldaan.

Magnetrols TA2 is een directe massadebietmeter en vereist bij de installatie slechts één eenvoudig insertiepunt in de pijpleiding of stack. De nauwkeurigheid is beter dan ±1% van de waarde +0,5% van de volledige gekalibreerde schaal en voldoet hiermee aan de aanvaardbare nauwkeurigheid van deze nieuwe EPA-verordening. Voor in-line installatie zijn instrumenten beschikbaar van 15 mm tot meer dan 3000 mm. Ze hebben een ruim debietbereik van 0,13 tot 200 Nm/s en een uitzonderlijk brede turndownverhouding tot 100:1.
De debietsensor van de TA2 bestaat uit een volledig gelaste constructie en is beschikbaar in 316/316L of Hastelloy C. Er is praktisch geen drukval over de massadebietmeter en er zijn geen bewegende onderdelen, wat een lagere gevoeligheid voor verstoppingen oplevert. Het instrument meet en toont het massadebiet, het totaal debiet en de temperatuur met een elektronische output van een actief en passief 4-20mA signaal inclusief HART® protocol. De eigenlijke gaskalibratie zal op elke TA2 afzonderlijk worden uitgevoerd, afhankelijk van de toepassing en de installatieomstandigheden van de klant.

Er bestaan verschillende debietmetingstechnologieën die kunnen worden toegepast voor het meten van broeikasgasemissies. Massadebietmeters met thermische dispersie bieden echter bepaalde voordelen, met name: de massadebietmeting, de turndown, de (lage) debietgevoeligheid, de lage drukval en de eenvoudige installatie. De TA2 thermische massadebietmeters leveren immers de laagste cost of ownership op voor installaties die de broeikasgasemissies van hun processen moeten meten om te voldoen aan deze nieuwe EPA-verordening.

© Magnetrol International NV