• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

D&F Consulting B.V.

Veiligheidsmanagement

woensdag, 17 april 2019

Large_d_f_logo

17-4-2019       

1 daagse training         

Veiligheidsmanagement 

Veiligheid is onder andere het analyseren, reduceren en beheersen van risico’s. Veiligheidsmanagement is in de meeste ondernemingen onderbelicht. Zonde, want het resultaat van een consequent gevoerd beleid is een cultuurverandering en kostenbesparingen op vele vlakken (minder verliezen, boetes, claims, productieverlies, kwaliteitsverlies). In de training veiligheidsmanagement leert u hoe veiligheid georganiseerd en geborgd kan worden. 

Daarnaast leert u hoe een managementsysteem kan worden opgezet dat is gericht op het voorkomen van verliezen, ((bijna)ongevallen, schades en milieuverliezen. U krijgt inzicht in het veiligheidsdenken, de kosten en baten van veiligheid en de juridische aansprakelijkheden. 


Schrijf nu in! Deze 1-daagse training is onderdeel van de 4-daagse Masterclass Veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur. e-mail: info@safety-academy.nl


Dit is een activiteit van D&F Consulting B.V.