• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

PAO Techniek en Management (PAOTM)

Sproeidrogen

woensdag, 24 november 2010

Large_pao_techniek_logo

Duur: 2 dagen
Plaats: Zeist
Prijs: € 1.525,- (incl. cursusmateriaal, lunch en diner)

In de industrie wordt sproeidrogen al bijna 100 jaar toegepast. Het aantal sproeidrogers is gedurende de afgelopen 30-40 jaar sterk toegenomen. De redenen hiervoor zijn de mogelijkheid een vloeistof of suspensie direct in een droog poeder om te zetten en de eigenschappen van het aldus verkregen poeder. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 20.000 sproeidrogers bij de industrie in gebruik voor de productie van o.a. melkpoeder, instantkoffie, keramische poeders, wasmiddelen, katalysatoren en geneesmiddelen.

Het installeren van een sproeidroger vergt een grote investering en de energiekosten van de processtap zijn hoog. Het is dus van groot belang die stap zo economisch mogelijk uit te voeren, terwijl toch de gewenste poedereigenschappen worden verkregen.

Deze cursus focust op typen sproeidrogers, typen verstuivers, de deeltjesgrootte, de hoofd-afmetingen, de procesbeheersing en de samenhang tussen de bedrijfsomstandigheden en de productkwaliteit. De docenten zijn afkomstig zowel uit de chemische industrie als uit de voedingsmiddelenindustrie en hebben een jarenlange ervaring met deze unit operation.

Resultaat
De cursus biedt een overzicht van de unit operation sproeidrogen. Daaronder valt het vaststellen van de hoofdafmetingen en de energiebehoefte van sproeidrogers en het verband tussen bedrijfsomstandigheden en producteigenschappen. De stof wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt. Na het volgen van de cursus bent u in staat semi-technische proeven te begeleiden en een sproeidroger met randapparatuur te kiezen en te dimensioneren.


Dit is een activiteit van PAO Techniek en Management (PAOTM)