• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Autodesk B.V.

Autodesk Plant Design suite brengt aantal engineering-uren drastisch terug

dinsdag, 25 januari 2011

Large_plant_design_suite_2011

BARENDRECHT – De gebruiker van de nieuwe Autodesk Plant Design suite kan het aantal engineering-uren drastisch terugbrengen, zegt Derry Vaughan, Product Manager bij Autodesk

Efficiënt plant design
Hoewel de olie- en gasindustrie de laatste jaren lang niet zoveel te lijden heeft gehad als andere sectoren, heeft ook die industrietak baat bij efficiënte oplossingen en best practices. De zoektocht hiernaar gaat dan ook hier onverminderd door.

Met name wanneer industriële gebouwen, complexen en installaties toe zijn aan een renovatie, is dit van belang. De meeste grootschalige industriële complexen worden bijgehouden aan de hand van een gedetailleerd onderhouds- en renovatieschema. Maar de stijgende materiaalkosten, de veelvuldig voorkomende uitbesteding aan aannemers en freelancers, de toekomstige schaarste aan design engineers en het financiële risico dat gepaard gaat met overschreden deadlines zet menig onderhouds- en renovatiesbudget zwaar onder druk.

De hoogste tijd dus om het plant design naar een hoger niveau te tillen door de mankrachten efficiënter in te zetten en het aantal ontwerpuren zo strak mogelijk in te plannen. Dit is echter gemakkelijk gezegd dan gedaan… Niet in de laatste plaats omdat in het fabrieks- en installatieontwerp wereldwijd een wildgroei is ontstaan aan softwarepakketten.

Achtergrond
Er is een groot aantal leveranciers te vinden dat totaaloplossingen aanbiedt voor het beheer van de complete levenscyclus van een fabriek of industrieel complex. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel plant design engineers nog vaak ‘gewoon’ AutoCAD gebruiken voor het gedeeltelijke of complete ontwerp van een installatie of fabriek. Dit bleek met name het geval te zijn bij kleine en middelgrote projecten en bij schematische ontwerpen.
Dit kan problemen met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer deze totaaloplossingen niet compatibel zijn met nieuwe AutoCAD-versies. Of als je bedenkt dat gemiddeld gezien zo’n 80% van de engineers die betrokken zijn bij een ontwerptraject in deze sector freelancers zijn. Als je deze moet trainen in het gebruik van eerder genoemde totaaloplossing, dan heb je het over een zeer behoorlijke kostenpost.

Dit is een van de redenen waarom Autodesk besloten heeft plant design te optimaliseren en de Autodesk Plant Design Suite uit te brengen. Deze suite bevat AutoCAD Plant 3D alsmede het AutoCAD P&ID-pakket. Het pakket bevat bovendien een conversieprogramma waarmee het mogelijk is data zoals symbolen, catalogi en specificaties te migreren naar AutoCAD Plant 3D. Hierdoor is het niet langer nodig veel tijd te besteden aan het ontwikkelen of kopiëren van bibliotheken. Waardoor een lange downtime bij de overstap naar andere software weer tot het verleden behoort.

Autodesk mag dan een nieuwkomer zijn op het gebied van plant design, maar dit Amerikaanse bedrijf heeft wel decennia aan ervaring op het gebied van software voor het ontwerp van producten, gebouwen en infrastructuur. De stap naar het ontwerp van fabrieken en installatie is daardoor relatief gemakkelijk gemaakt. Ook hier ligt de focus op het gebruikersgemak. Niet zozeer om het pakket aan populariteit te laten winnen, maar veeleer om het aantal ontwerpuren terug te dringen en zo bij te dragen aan een beter bedrijfsresultaat.

Besparingen
Dit doet deze 3D-suite onder andere door een gemakkelijke manier te bieden om de vereiste 2D-tekeningen te extraheren en die vervolgens weer te gebruiken voor bouw-, fabricage- en documentatiedoeleinden. Eigenaars van industriële complexen zullen natuurlijk niet willen betalen voor ‘overbodige uren’. Ze committeren zich aan een opgeleverd project. Dus hoe efficiënter de ontwerp-tools zijn, des te minder het budget onder druk staat.

Ook last-minute veranderingen hebben een grote invloed op de kosten. Het is dan ook van groot belang veranderingen op tijd te onderkennen en de fabricage of productie niet te laten aanvangen voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn. Het is immers veel goedkoper ze in een digitaal model door te voeren dan later in het proces, op de werkplaats. Uit onderzoek bleek dat sommige plant designers tot zelfs 80% van een project besteedden aan het doorvoeren van wijzigingen en het controleren of ze ook in de vele duizenden afgeleide tekeningen doorgevoerd waren. Tel uit je verlies…

Autodesk
Bij veel softwarepakketten voor plant design is het efficiënt doorvoeren van wijzigingen nauwelijks of niet aan de orde. Als er iets moet veranderen, dan is de engineer gedwongen een groot aantal pijpleidingen af te koppelen en te verleggen, of zelfs het compleet model op de schop te gooien. De workflow van het project wordt op deze manier behoorlijk inefficiënt. Met de Autodesk plant-producten daarentegen blijven de pijpleidingen op een logische manier met elkaar verbonden, ongeacht het aantal wijzigingen dat is doorgevoerd in het 3D-leidingen en layout-model. Bovendien worden de verschillen tussen het 3D-model en het piping and instrumentation diagram nauwkeuring in kaart gebracht, waardoor tijdrovende checks tot het verleden behoren.

De Autodesk Plant Design Suite gebouwd is op het AutoCAD-platform, waardoor het pakket een bekende omgeving biedt voor de gemiddelde ontwerper. AutoCAD is een standaard ontwerppakket binnen het gros van de engineering-sectoren, en ervaren gebruikers van dit soort pakketten zijn dan ook gemakkelijk te vinden. Het probleem dat zou kunnen ontstaan bij het inzetten van verschillende (niche)producten, wordt hiermee voorkomen.

Wat het totaalproces bovendien nog doelmatiger maakt, is het feit dat Autodesk’s DWG-bestandsformaat het standaardformaat is binnen de ontwerpsector. Hierdoor is data zeer gemakkelijk uit te wisselen. Het gebruik van Autodesk Navisworks, ten slotte, in combinatie met Autodesk’s plant design-producten zorgt dat modellen van verschillende CAD-systemen gemakkelijk te combineren zijn, waardoor clashes in het complete projectmodel in een oogwenk op te sporen en te verhelpen zijn.

In tegenstelling tot andere softwareleveranciers in deze sector gebruikt Autodesk een verkoopmodel op basis van een verkoopkanaal. Hierdoor slagen de lokale kantoren van het bedrijf en het moederbedrijf zelf erin een relatie op te bouwen met lokale specialisten die opdrachtgevers kunnen bijstaan met support, onderhoud en training. Veel van deze specialisten bieden ook consultancy aan, waardoor de investering van de klant geoptimaliseerd wordt.

Iedereen is het erover eens dat er op het gebied van plant design het nodige gewonnen kan worden aan efficiëntie. Een van de meest natuurlijke en praktische manieren om dit te doen is door de Autodesk Plant Design suite toe te voegen aan een bestaande AutoCAD-workflow

© Autodesk